Mandag, 03.10.2022 - 07. Rabi' Awwal 1444 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Hvorfor islam?

Spørsmål

Hvorfor velger mange folk å bli eller å være muslimer? Hva er det som gjør akkurat islam så bra?

Svar

Hei ! Tusen takk for spørsmålet. Det er flott at du benytter deg av denne muligheten til å lære mer om islam. Islam er en del av menneskets natur. Alle mennesker er skapt med en sjel som “vet” at det fins en Gud. Islam er den religionen og levemåten Allah har valgt for oss slik at vi kan få ha det godt i dette livet, og få leve i Paradiset i det neste livet. Islam er et logisk valg for alle som ønsker å ha en tro som tar hensyn til mennesket som helhet: både kroppen, intellektet og sjelen, og legger ikke for stor vekt på kun en side. Her følger en liste over noen viktige trekk ved religionen som gjør at folk velger islam som levemåte: 1. Islam er den eneste religionen som har en bok som mennesker ikke har forandret på. Koranen vi leser i dag er den samme teksten som ble åpenbart til Muhammed. Teksten ble både memorisert av mange muslimer og skrevet ned mens Profeten levde for ca. 1400 år siden. 2. Budskapet i Koranen er lett å forstå. 3. Det vi leser i Koranen stemmer overens med moderne vitenskapelige fakta. For eksempel hvordan saltvann møter ferskvann, hvordan fosteret utvikler seg inne morens mage osv. Dette forteller oss at Koranen ikke er noe som et menneske har diktet opp av seg selv. Koranen beskriver også naturen på en vakker måte og befaler muslimene å respektere naturen og ta vare på den og alle andre skapninger som vi deler denne planeten med. 4. Islams bok legger stor vekt på å bruke fornuften og tenke. Folk som ikke vil bruke tenkeevnene sine blir ikke satt stor pris på. Dette er langt fra hvordan andre religioner ser på selvstendig tenking. 5. Islamsk tro og levemåte er enkel, naturlig og fornuftig. 6. Det er lett å se at islam kan føre til mye godt. Hvis vi tenker på for eksempel at alkohol er forbudt i islam, viser statistikk at uten alkohol og rusmidler ville mange mennesker vært spart for mye lidelse. 7. Islam gir oss et godt eksempel å se opp til, nemlig Profeten Muhammed. 8. Islam gir enkle, men omfattende svar på spørsmål som nesten alle mennesker lurer på. Som f.eks: Hvor kommer jeg fra? Hva skjer med meg når jeg dør? Hvorfor lever jeg? 9. Islam sier at mennesker er født uten synd, og at alle har ansvar for det de selv gjør. 10. Islam lærer oss at alle mennesker er likeverdige, og vi er alle brødre og søstre. Dette kan bryte ned murer som skiller folk fra hverandre på en kunstig måte, og få slutt på rasisme og nasjonalisme. 11. Islamsk historie har vist oss at når vi følger islam er det mulig å skape et godt samfunn, med fred, rettferdighet, sannhet og trygghet for alle. 12. Islam lærer oss å være snille med hverandre, omsorgsfulle, rettferdige, tålmodige, oppriktige, modige, og ærlige og å skape fred, 13. I islam har hvert enkelt menneske et direkte forhold til Gud, en “direktelinje” så å si. Når vi ønsker å snakke med eller be til Gud kan vi bare si det vi vil, og Han hører og vet alt. Vi trenger ikke å gå gjennom noen andre mennesker, for eksempel en prest som skal be Gud om tilgivelse for oss, og vi ber ikke til statuer eller døde mennesker som ikke kan hjelpe oss med noenting allikevel. Håper dette var til hjelp. Vennlig hilsen Vibeke

  • Basim I.
  • 08.01.2004