Tirsdag, 05.12.2023 - 21. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Hva er islams syn på familie?

Spørsmål

Hva er islams syn på familie?

Svar

Her er noen ord om islams syn på familie: Familien er byggestein i samfunnet og må derfor beskyttes og tas vare på. Islam har et fullstendig lære om alt som har med familie å gjøre, fra å velge ektefellet, gifte seg, få barn, oppdra dem, samlivet, forholdet mellom familiemedlemmene osv osv. og til slutt og om det går galt skilsmisse ... Man finner kanskje ikke ordet familie (arabisk: 'a'lah") i Koranen, men man finner andre ord for familie ("ahl" eller "aal"). Det Koranen snakker mest om er familiemedlemmer. Man finner noe i Koranen om foreldrene og deres rettigheter, barna og deres rettigheter og plikter, ektefellene og relasjonen seg i mellom osv. Det er vanskelig å snakke så generelt om dette store temaet men stort sett satser islam veldig på stabile familier for å gi individet trygge omgivelser ...

  • Basim Ghozlan
  • 06.09.2003