Mandag, 27.09.2021 - 20. Safar 1443 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Banning

Spørsmål

Hvordan ser islam på banning og hvordan ser muslimer på norske banneord?

Svar

Profeten Muhammad (fvmh) sa at ”den er ikke troende som banner, forbanner noen, er grov eller vulgær”. Det blir også beskrevet som en form for hykleri å snakke vulgært, sverge og banne. På mange måter er det jo samme ord på norsk som ”fungerer som” banning for muslimer som for kristne. ”Herregud” er et eksempel på ord som egentlig er en form for bønn eller påkallelse av Gud og så misbrukes og forflates. Det skal i prinsippet være like feil for en muslim som en kristen å misbruke slike ord. En muslim skal heller ikke påkalle djevelen med ord som ”faen”. Og vet folk at ”svarte” er en forkortelse av ”svarte faen” og dermed også en banning? Om muslimer flest føler at slike norske ord støter dem, vet jeg ikke. Hvis man har et annet morsmål enn norsk er det ikke sikkert man føler dette slik, selv om den faktiske betydningen er gudsbespottende. Muslimer vil jo også selv ha mer om mindre bevisst forhold til innholdet i det de sier. Enkelte arabiske ord har gått inn i et slags ”kult” gatespråk eller slengspråk blant norske ungdom. ”Yalla” (egentlig ya Allah) er et eksempel. Dette er egentlig en påkallelse av Gud (tilsvarende Herre Gud) som nå brukes mer og mindre uærbødig. ”Walla” (egentlig wa-llahi) er et annet eksempel, egentlig en sverging ”ved Allah”. Sverging er alvorlig i islam, sverger man uten å holde sin ed må man faste tre dager… Et annet aspekt er en sånn lite respektfull måte ungdom kan snakke med hverandre på, der ord har mistet en del av sin opprinnelige mening og blitt forflatet, men like fullt er veldig støtende ord. Ord som for eksempel ”hore” er jo blitt ganske vanlig blant en del ungdom, men egentlig er det veldig alvorlig. (Faktisk så alvorlig at hvis du anklager en jente for ”å hore” må du presentere fire øyenvitner for å unngå å bli straffet selv ifølge islamsk lov!!!) Islam tillater heller ikke nedsettende kallenavn, som ”din ape” og den typen ord. Islam oppmuntrer tvert imot folk til å snakke med hverandre på beste måte, å holde seg til sannheten og å glatte over andres ufullkommenheter.

  • Nora S. Eggen
  • 06.09.2003