Lørdag, 23.09.2023 - 08. Rabi' Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Hajj fra Zakat-penger?

Spørsmål

Asalam-o-Aleikum. Jeg hadde et lite spørsmål ang. zakat-penger. Er det mulig å gi sin zakat til en person for å hjelpe vedkommende med å gjøre hajj? JazakhAllah for det fantastiske arbeidet dere gjør. Wsalam.

Svar

Wa aleikum assalam. Det er tillatt å gi zakat for å hjelpe en annen å utføre hajj, siden dette faller innenfor en av de generelle kategoriene som er beskrevet som zakat-verdige i Koranen (K 9:60) (fi sabilillah = for Allahs skyld). Det finnes også hadith som eksplisitt tillater bruk av zakat penger for hajj. Se fatwaen under for mere detaljert informasjon: Giving Zakah to a Poor Person to Go for Hajj

  • Muhammad Abdulhamid
  • 29.06.2008