Tirsdag, 29.11.2022 - 05. Jamad Awwal 1444 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Kastesystemet

Spørsmål

Salam! Det jeg lurer på er kastesystemet. Jeg er pakistaner og i Pakistan er det mange som følger kastesystemet. Jeg lurer på om hva Islam sier om dette. Er det lov i Islam? Er ikke alle likeverdt for Allah? Kan du legge inn noen surah eller hadith der det står litt om dette? Jeg håper dere kan hjelpe.....Tusen takk.

Svar

Assalamu aleikum I islam er det eneste kriterium man kan anvende når man skiller mellom mennesker, graden av taqwa=gudfryktighet. (Koranen 49:13) sier: "Dere mennesker, Vi har skapt dere som mann og kvinne og gjort dere til folk og stammer, slik at dere må kjenne hverandre. Den mest ansette av dere i Guds øyne er den mest gudfryktige. Gud vet, er vel underrettet". Dette er en kraft som gjør at en troende skyr alt som er skadelig og forbudt eller ligger tett opp til slike gjerninger og handlinger. Det eksisterer både koranvers og hadither som beskriver påstanden min. Men er det andre enn Allah (SWT) som kjenner ens grad av taqwa? En imam jeg kjenner ble bedt om å være med en kamerat på besøk til en kjent og berømt familie. En sønn i denne velkjente familien ønsket nemlig å gifte seg med datteren til imamens kamerat. Imamen lurte på om denne sønnen pleide å be. Nei, det gjorde han ikke for det var ikke så viktig å være praktiserende i disse kretser. Da var det case closed fra imamens side som hevdet at det for ham var meget viktig å være praktiserende. Allah (SWT) tar ikke skade av at vi ikke praktiserer, men det behager Allah(SWT) at vi tilber Ham og er gudfryktige. Allahs (SWT) sinne kan ramme de som ikke praktiserer. Imamen kunne videre ikke begripe hvordan kameraten kunne tenke på å tillate sin datter å gifte seg med en ikke-praktiserende muslim. Hvordan skal vi mennesker finne et kriterium som måler tawqa? Er det mulig? Det kan jo hende at denne velstående sønnen begynner å be i fremtiden? Hva dersom han/hun lever som ikke-praktiserende resten av livet? Hvordan er det mulig at muslimer ønsker å gifte seg med personer som hevder at Allah (SWT) ikke eksisterer? Personen du skal leve med hevder med andre ord at den du setter høyest og elsker mest av alt ikke fins. Så kan det hende at personen skifter syn over tid, men hva dersom det ikke skjer? Hvordan skal jeg klare å estimere graden av min kjærlighet til Allah (SWT)? På hvilken måte skal jeg kartlegge om Allah (SWT) er den jeg elsker mest av alt? Våre mange valg, holdninger osv gir mye informasjon om grad av taqwa og tro. Men på den annen side er det bare Allah (SWT) som kjenner til intensjoner og graden av ikhlas, og vi bør vel generelt la være å dømme hverandre. Mottoet vårt må være: 1. Døm deg selv mens du ennå har tid til å endre på din atferd! 2. Husk at Allah (SWT) ser og hører alt, så frykt da bare ham! For min del har dette kokt ned til at Istikhara er eneste løsning, for det er bare Allah (SWT) som vet. Er det ikke vanvittig å la være å praktisere istikhara og frarøve seg selv Allahs (SWT) veiledning? Dersom det er riktig at kastesystemet blir et problem først når en skal gifte seg, er det andre argumenter mot en slik praksis. Hadither om hva muslimske menn pleide å vektlegge ved ekteskap og om hva som burde vektlegges, kan anvendes som argumenter. Kriteriene som bør vektlegges ved ektesskap går kanskje mot grunnprinsippene i kastetradisjonen? Hvor kommer så skjønnet inn i bildet? Ofte passer ikke familier sammen, eller det oppstår en rekke andre problemer når en velutdannet person gifter seg med en annen uten utdannelse. Samme kan gjelde dersom ulike kulturer er involvert osv. I hvor stor grad skal en vektlegge familiens status og forhistorie? Jeg kan vise til eksempler der muslimer kun lever på familiens forhistorie i den forstand at de påberoper seg posisjon, betydning og respekt fordi de tilhører denne familien/slekten. Dette har jeg sett selv blant nordmenn. Noen personer slipper til fordi foreldrene er av et visst kaliber eller har posisjoner i det norske samfunnsliv. Evnen til barn og foreldre korrelerer sikkert meget bra, men hvor mye skal en vektlegge dette opp mot andre kriterier? For øvrig har jeg aldri kommet over hadither som tar opp kastesystemet og beskriver denne hinduistiske tradisjonen. Jeg antar dette vil bli definert som "villfarelse" på lik linje med rasisme (vanvittig utbredt etter mit

  • Arvid Senhaji
  • 19.02.2004