Lørdag, 23.09.2023 - 08. Rabi' Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Omskjæring og konvertering

Spørsmål

Hei Min far er muslim og jeg lurer på hvordan jeg som mann konverterer til islam? Hvordan er reglene angående omskjæring? Kan jeg få dette gjort av hvilken som helst lege eller kirurg eller må det være noe spesiell sermoni rundt dette?

Svar

Salam. Konvertering skjer på samme måten for både menn og kvinner, ved å si trosbekjennelsen: ” Ash-hadu an la ilaha illa Allah, wa ash-hadu anna Muhammadan rasulu Allah”. Erklæringen trenger strengt tatt ikke å bevitnes, men det er anbefalt: http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-English-Ask_Scholar/FatwaE/FatwaE&cid=1119503545530 Omskjæring krever ingen spesiell seremoni, og er ikke nødvendig for å kunne konvertere, men det er anbefalt å ikke utsette det for lenge etter konvertering. For voksne konvertitter er det heller ikke et absolutt krav. Prosedyren kan utføres av en hvilken som helst lege/kirurg. Her er litt mere informasjon om omskjæring av menn i islam: http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-English-Ask_Scholar/FatwaE/FatwaE&cid=1119503546248 Til slutt ønsker vi deg hjertelig velkommen tilbake til Islam, og et liv med stadig sterkere tro og praksis, inshah Allah.

  • Muhammad Abdulhamid
  • 29.06.2008