Tirsdag, 28.09.2021 - 21. Safar 1443 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Fattig eller rik

Spørsmål

Hvilket syn har islam på det å være fattig/rik. Kan man være rik på annet enn materielle goder og penger o.l.?

Svar

Koranen omtaler rikdom og eiendom som en forskjønnelse, se 18:46. Men man kan ikke ta verken rikdom (eller noe annet enn ens tro og gode gjerninger) med etter døden, så rikdommen er en test for oss. Hvordan vi bruker det vi har fått i dette livet er en test foran det neste livet. Koranen advarer sterkt mot å samle seg rikdom for rikdommens egen skyld (se kapittel 102 og 104), men også mot å sløse rundt seg (se 17:26-7 28-9). Penger og annen eiendom er en betrodd gave man har fått av Gud, for å benytte den på beste måte til nytte og glede for seg selv, deretter for dem man har ansvar for (barn, gamle foreldre, sin kone for en mann m.v.) og for andre. Gjerrigknarker omtales som fattige (47:38 40). Av det forstår vi at rikdom er knyttet til verdier, ikke bare til rene materielle goder. Pengene skal sirkulere til alles beste. Man må betale en obligatorisk skatt (grovt regnet 2,5 % - zakat) på sin formue (det man har hatt liggende urørt et år, dvs. det er ikke inntektsskatt og man skatter ikke av den formuen man bruker som hus etc.). Det er fastsatt hvem som skal nye godt av disse pengene (bl.a. fattige, trengende, gjeldstyngede, se En annen måte islam hindrer verdier å hopes opp er gjennom arvereglene. Ingen har rett til å være eller ha enarvinger. Formuen skal deles etter fast oppsatte satser på alle de arveberettigede, unntatt en tredjedel som man kan testamentere bort som man vil. Se Koranen 4:11-12 (4:12-16). I en kjent overlevering fra Profeten Muhammad heter det at man skal gi barmhjertighetsgave, almisse (sadaqa). Dette er ikke obligatoriske, faste summer, men frivillige gaver. Her heter det at det er barmhjertighetsgave også å ”fjerne noe skadelig fra der hvor folk går” og å ”møte sin neste med et vennlig ansikt”. Som dere ser, betraktes også ikke-materielle verdier som rikdom å dele med seg. I en annen overlevering fra Profeten heter det at det er mer ærerikt å gå ut i skogen og sanke ved for å selge, enn å tigge. Dette viser at arbeid er viktig, å gjøre bruk av de evner og muligheter man har – små eller store – er en måte å tilbe Gud på. Samtidig har de som ikke har mulighet til å arbeide (syke etc.) rett til å få hjelp. Denne hjelpen vil altså ikke være noen gave de får av andres godhet, men en rettighet de nyter ifølge Gud. Håper dette var til hjelp. Lykke til med oppgaven, mail meg tilbake hvis dere har flere spørsmål.

  • Nora S. Eggen
  • 06.09.2003