Lørdag, 23.09.2023 - 08. Rabi' Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Avgudsdyrkere

Spørsmål

Jeg lurer bare på en liten ting. Hvem er Avgudsdyrkere i Koranen?? Er det de som ikke tror på noen form for Gud, eller er det de Kristne, Jøder, osv? Jeg tenker nå på K. 2:222 "Ikke gift dere med avgudsdyrkere...."

Svar

Her er en liten innføring om slike begrep som ofte kommer i Koranen. Koranen er som kjent på arabisk. Da profeten startet sin jobb som profet, var det mange ting som ikke var veldefinert i samfunnet. Fenomener, betegnelser, aktiviteter o.l var på en eller annen måte nye for samfunnet og de måtte navngis. Ofte ble det brukt eksisterende ord som betegnelser på konkrete nye ting. Eksempler på dette er ordene Salah (bønn), sawm (faste) osv. Derfor har man ofte to betydninger til slike ord den ene heter språklig og den andre heter "religiøs" eller på arabisk istilahi (kanskje pegrep?). Det som er viktig her er å være våken når man vil tolke en tekst at man først finner ut hvilken betydning er det som er ment. Hvis man, i tillegg til dette, husker at enkelte ord av sin opprinnelse betyr mange ting (eks på norsk tre: er tall og er tre/trær), vil oppgaven bli enda mer krevende. Tilbake til sp. Ordet Mushrik i sin opprinnelse betyr en som deler en ting sammen med andre. I islam ble dette brukt som betegnelse på Mekka-folket som trodde på mange guder. Det vil ofte være en diskusjon i slike tekster for å vite om denne teksten mener en bestemt gruppe på en bestemt tid og sted eller om den er generell og omfatter alle som passer til sin opprinnelige betydning. For å ikke dra dette enda lenger kan jeg si at jeg tror ordet avgudsdyrkere (mushrikun) i denne sammenhengen du spør om omfatter alle unntatt muslimer, jøder og kristne (skriftfolket). Håper at dette var klart nok. Ellers må du ikke nøle å kontakte meg tilbake igjen.

  • Basim Ghozlan
  • 06.09.2003