Fredag, 17.09.2021 - 10. Safar 1443 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Menneskets frie vilje

Spørsmål

Har mennesket en fri vilje?

Svar

Spørsmålet om Guds vilje kontra menneskets vilje er både viktig og vanskelig. Det vi hele tiden må holde klart, er at i Guds perspektiv ser alt annerledes ut. Gud har oversikten over det som er og det som var og det som kommer. Alt som skjer, skjer som en del av Guds plan. Hver minste detalj har en mening og et formål, og intet ondt eller godt skjer uten at Gud tillater det. Samtidig har menneskene fått frihet til å velge. Gud har skapt menneskene, gitt oss veiledning om rett og galt og gitt oss et visst handlingsrom. Dette handlingsrommet er likevel nokså begrenset: Vi kan ikke endre de universelle lovene Gud har nedlagt i skaperverket (naturlovene) eller fjerne egenskaper ved skapninger (som ildens brennende egenskap). Vi kan ikke hindre tidens gang eller forhindre hendelser (som at et eple faller en i hodet eller at en storm bryter løs). Det er også utenfor vår makt å bestemme over liv og død; vi kan ikke selv avgjøre om vi vil puste eller om neglene våre skal gro. Moderne vitenskap har funnet og finner stadig metoder for å bremse eller holde i sjakk for en periode tingenes naturlige egenskaper, men de kan ikke fjerne egenskapen selv. Vår frihet ligger i å velge våre handlinger, men vi kan ikke velge de konsekvensene våre handlinger skal ha. Vi har denne friheten fordi Gud gir oss den. Gud vet imidlertid allerede hva vi kommer til å velge og Han kjenner resultatene av våre valg. Men vi kjenner ikke framtiden, og må derfor hele tiden streve for å prøve å gjøre de rette valgene. Hvis en ny, farlig sykdom skulle oppstå for eksempel, kan ikke menneskene bare passivt vente på å bli reddet. Kanskje det i Guds skaperverk finnes en medisin med helbredende virkning, og Hans vilje er at menneskene aktivt skal streve for å finne den. Vi blir også holdt ansvarlige innenfor det handlingsrommet som vi faktisk har, verken mer eller mindre. På denne måten lærer islam at har menneskene selv ansvar for sine liv samtidig som alt ligger i Guds hender.

  • Nora S. Eggen
  • 06.09.2003