Lørdag, 02.12.2023 - 18. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Musikk

Spørsmål

Det er mange som mener at musikk er haram. Hva mener du?

Svar

Salam søster Khadija og mange takk for spørsmålet. Det du sier er riktig. Det er mange som mener at musikk, all musikk, er haram. Det er mange lærde som gjennom tiden har hatt et strengt forhold til musikk. Noen er strengere enn de andre. Deres bevis og grunnlag for å mene dette er (blant annet): 1. Koranen (K. 31:6) ”Det finnes slike som byr frem underholdende historier, for å føre folk bort fra Guds veier i uvitenhet og for å drive ap med det. Dem venter en ydmykende straff.” 2. (K. 28:55): Beskriver de troende med å si ”Når de hører tomt prat, vender de seg bort fra det, og sier: «Vi har våre gjerninger, og dere har deres gjerninger. Fred være med dere! Vi setter ikke pris på uvitenhet” og liknende ayah. 3. Hadith: Blant annet det som Bukhari rapporterer og som sier: ”Det vil komme en gruppe fra mitt folk som tillater for seg utroskap (eller zina), alkohol og musikkinstrumenter.”. Det finnes også flere hadith som kan tyde på at musikk er haram. På den andre siden finner vi mange lærde som mener at musikk i seg selv er halal og at den bare blir haram dersom det forekommer noe utenfra som gjør dette til haram, som f. eks. at musikken inviterer til noe haram eller at den er blandet med nakne kropper og stygge tekster. Grunnlaget for denne gruppen er følgende: 1. Alle ”bevis” som er nevnt av dem som forbyr musikken er ugyldige som bevis. For det første og når det gjelder Koranverset 31:6 er det klart at Koranen prater om dem som bruker sanger eller musikk for å føre folk bort fra Guds vei. Dette er derfor ingen bevis for å forby selve musikken. Det samme gjelder verset (K. 28:55). 2. Når det gjelder hadith som omhandler dette temaet er de for det meste svake (da3eef) hadith som ikke passer som grunnlag for haram og halal. Den eneste hadith som er sahih er den som er nevnt oppe og som er hentet fra Sahih Boukhari kan tolkes annerledes. Vi ser at hadithen beskriver en gruppe som kan sammenliknes med disko-kunder med sex, alkohol og musikk. Musikk i en slik sammenheng er uten tvil haram. Det er med andre den totale sammensetningen av utroskap, alkohol og musikk som er haram og ikke musikk for seg selv. Hvorfor tenker disse slik: Jo for at det finnes en del andre bevis på det motsatte: nemlig at musikk er halal. 1. Årsaken (3illah) til å forby musikk er ikke definert noe sted. Er det nytelsen som musikken forårsaker som gjør den til haram eller er det kilden av lyden? Hva er musikk her i det hele tatt? Er det alle gode og fine lyder som anses som musikk? Men vi vet at fuglelyder og lyder fra naturen er tillatte lyder selv om de kan være fine. I dagens samfunn finnes det elektriske instrumenter som gir musikklyder som blant annet mobiltelefoner, ringeklokker og f. hva skal man definere som musikk her? 2. Å elske fine lyder og å være glad i vakre ting er en del av den medfødte naturen (fitrah) som Allah sw har skapt med oss. Vi vet at islam ikke kom for å forby slike ”naturlige” ting, men den kom for å systematisere dem. Islam forbyr f. eks, ikke sex, men islam setter den i de riktige rammene, nemlig innen ekteskapet. Islam forbyr ikke å eie ting, men islam forbyr å stjele og påbyr å betale zakah osv. 3. En del av de bevisene som ble brukt som bevis på at musikk er haram, kan faktisk brukes som bevis på det motsatte. Eks. på disse er hadith om Ibn Umar raa som lukket ørene sine da han en gang hørte musikk kommende fra en gjeter. Ibn Umar spurte så sin venn: Er musikken borte nå? Da vennen sa ja, åpnet Ibn Umar ørene sine. Spørsmålet så er: Hvorfor aksepterte Ibn Umar at vennen sin hørte på denne musikken hvis den virkelig var haram? Det er forståelig at en som er så streng person som Ibn Umar raaw ikke ønsket å høre musikk. Konklusjon etter dette er at musikken i seg selv kan ikke være haram så lenge den ikke fører eller inviterer til noe haram. Men: Det må allikevel understre

  • Basim Ghozlan
  • 28.11.2003