Lørdag, 23.09.2023 - 08. Rabi' Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Koranens syn på terrorisme II

Spørsmål

(K. 2:186): Kjemp for Guds sak mot dem som bekjemper dere, men gjør dere ikke skyldig i aggresjon. Gud liker ikke de aggressive. Her forekommer det åpenbart fram at det er ulike meninger om hvordan teksten over skal oversettes. Ibn Kathir som døde ca. 1380 og som er godt kjent lærd skrev at; "Å ikke gjøre seg skyldig i aggresjon betyr å ikke begå noe som Gud har forbudt". Vi kan også allerede på neste vers lese følgende oppfordring til drap: (K. 2-187): Drep dem hvor dere påtreffer dem, og driv dem ut fra det sted (Mekka) som de har drevet dere ut fra. For prøvelser for troen og forfølgelse er verre enn drap. Men bekjemp dem ikke ved den hellige moské, før de angriper dere der. Men hvis de angriper, så drep dem. Det er de vantros lønn. Hvordan kan man bruke dette som bevis på at Koranen forbyr å drepe uskyldige mennesker?

Svar

Dette verset er så klart en tekst kan være. Det er ingen tvil over hva dette ordet som kommer på arabisk ”ta’tadou” betyr. Det er bare dem som forsøker å dekke over sannheten som forsøker å så tvil over dette. Ordet ”ya’tadi” betyr mange ting men alle betydninger er på samme retning og samme spor. Det betyr rett og slett å være urettferdig. Uansett er den første halvdelen av verset klart nok: ” Kjemp for Guds sak mot dem som bekjemper dere.” Hva betyr dette så langt? Ordet ” wala ta’tadou” er en supplerende setning som betyr: ” Og ikke gjør dere skyldige i aggresjon”. Eller ” Og ikke bli urimelige/urettferdige”. Hvis meningen her er, som de hevder, at muslimer må krige mot alle mennesker inntil de overgir seg, må man spørre da hvordan finner vi kristne og jøder i den islamske verden? Hvordan greide de å skjule seg for muslimenes øyne i over tusen år? Det andre verset (K. 2-187) er bare fortsettelse. Verset prater, klart og tydelig, om dem som bekjemper muslimene. Budskapet kommer særlig klart framder det står : og driv dem ut fra det sted (Mekka) som de har drevet dere ut fra”. Hvorfor er det tvil over hva dette betyr? Det er et kjent fenomen at man ser på verden rundt seg ut fra sine egne oppfatninger. Verden farges med den fargen brillene har. Det ser ut som om disse kritikerne er meget opptatt av vold og konflikter at de tror at alt handler om dette. Koranens kjære fundamentalister, er full av kjærlighet og vennskap. For å kunne lese dette må dere først fjerne deres svarte briller som hindrer at lyset kommer frem slik det er.

  • Basim Ghozlan
  • 06.09.2003