Tirsdag, 05.12.2023 - 21. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Noen spm.

Spørsmål

Salam, her er noen spm som jeg trenger litt hjelp med... 1. Var den förste martyren en kvinne eller en mann? 2. Fem kapitell (Sura) i Koranen har navn på dyr eller insekter? Hvilke er de? 3. Hvilken er den riktigste og viktigste boken for muslimer etter Koranen? 4. I hvilket kapitell (Sura) i Koranen nevns "Allah", i alla vers ? 5. Profeten (saw) sier i en hadith: "Den som fastar Yawm Al-arafa "Arafa dagen", får han som belöning . . . ? Takk for hjelpen og wassalam

Svar

1. Den førte martyren var en kvinne som het Somaiah ra. 2. Al baqarah, An naml, al 'ankabot, al nahel og al fil. 3. Al boukhari. 4. dette må jeg sjekke senere 5. Tilgivelse for 2 år (forrige og neste år) Wassalam Dina Aziman

  • Dina Aziman
  • 22.11.2003