Lørdag, 23.09.2023 - 08. Rabi' Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Sunni- og shia-muslimer

Spørsmål

Hva er forskjellen mellom Sunni- og Shia-muslimer

Svar

Muslimer deles hovedsakelig i to grupper: Shia og Sunna. Sunni-muslimer utgjør ca. 90% av verdens muslimene mens resten ca. 10% er shia-muslimer. Sunnah betyr fotspor eller lære. Sunni-muslimer mener at de følger profetens sunnah (tradisjon) og kaller seg derfor slikt. Mens shia mener at de er Alis parti (Ali er pofetens fetter) Shia betyr altså parti. Begge gruppene er imidlertid enige om mange ting innen islam. De er enige om at Koranen er Guds bevarte bok og at Gud er én og profeten Muhammad er siste profet osv. Noen orskjeller mellom dem finnes. Her er noen: Synet på hadith. Shia tror bare på de hadithene som Ali eller hans familiemedlemmer (plus noen få andre) har rapportert. Alle andre hadither er ikke pålitelige hos dem. De tror derfor ikke på hadithsamlinger som sunni-muslimer bruker. Sahih boukhari, Muslim osv. har ikke veldig stor respekt hos dem. Shia-muslimer tolker Koranen annerledes enn det sunni-muslimer er vant til. På grunn av forrgje 2 punktene blir det en del uenigheter om fiqh-spørsmål (hva som er lov og ikke lov innen islam). Shia-muslimer ber litt annerledes, adhan er forskjellig, fasten er ikke helt det samme... osv. Shia-muslimer tror på at Ali (raa) var "wassi" som betyr at det var han som måtte bli kalif etter profeten. De første 3 kalifene Abu bakr, Omar og Uthman har ikke stor respekt hos dem. De mener derimot at de tok makten uten rett. Noen av dem har et meget negativt syn på sahabah generelt og mener at profetns følgesvenner (sahabah), med noe unntak, ble vantro (Kuffar) etter at profeten døde. Dette er sunni-muslimer totalt uenige om Shia-muslimer har et eget syn på profetens koner. De har ingen respekt for Aisha, Hafsah og de fleste andre. Når det gjelder synlige ting vil man lett merke forskjellen i dagen som heter 'Ashoura'. I denne dagen vil shia-muslimer feire på en måte som sunni-muslimer tar avstand fra. Meningen med denne feiringen er å vise anger på at de ikke støttet Al-Husain (profetens barnebarn) i Karbala-sjlaget og de slår derfor seg hardt. Sunni-muslimer deler samme sorg med dem men de feirer ikke dagen med slike metoder.

  • Basim Ghozlan
  • 06.09.2003