Søndag, 24.09.2023 - 09. Rabi' Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Det onde i mennesket

Spørsmål

Hvordan forklarer man i Islam det onde i mennesker?

Svar

Jeg kan forklare det ondet i mennesket slik: Mennesket blir født med forskjellige medfødte egenskaper. De fleste av dem er nødvendige for å kunne leve som et sivilisert menneske. Men disse egenskapene kan overdrives og omdøpes til onde dersom man ikke selv passer på. For å ta et eksempel kan man nevne egoisme. Alle mennesker har en viss grad av egoisme og det er jo nødvendig for å virke som motivasjon. Dette blir negativt dersom man overdriver og kun tenker på seg selv. Her er det en balanse som trengs. Et annet eksempel er lysten til hevn eller forsvar. Dette er jo viktig for at man skal beskytte seg mot fiender og forsvare seg mot farer fra omgivelsene, men dette kan bli en fare dersom en slik lyst utvikler seg på gal måte ... Som du ser er de fleste negative egenskaper (eller det ondet) egentlig en overdrivelse av en postivi egenskap. Dette gjelder også å være gjerrig, feig, ekte domsnill, tyv (å ha lyst til å eie ting), baksnakking (man har lyst til å heve seg over andre). Det er viktig å bemerke her at islam mener at mennesker er født med den såkalte den medfødte naturen "alfitrah" som omfatter at Allah sw har utstyrt mennesker med alt godt de trenger for å bygge opp et godt samfunn. Alle gode egenskaper er på plass, men de må pusses opp og trenes av den enkelte. Man har evne til å bli meget godt menneske men har også evne til å gi blaffen og bli derimot et ondt menneske. Det er med andre ord IKKE at Gud har skapt man som ond men at man slev har utviklet de onde egenskapene for å bli det.

  • Basim Ghozlan
  • 06.09.2003