Tirsdag, 05.12.2023 - 21. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Regulering av adferd

Spørsmål

Hva sier Islam om regulering av atferd? Hva mener Islam at vi burde gjøre med kriminelle? Hvordan bør de straffes?

Svar

Så vidt jeg vet, satser islam på å forebygge kriminalitet med å, blant annet, lære mennesker om hva som er rett og hva som er galt, Guds egenskaper og at Gud straffer for det onde og belønner for det gode. Hvis man vet at alt man gjør blir skrevet av to engler og at Gud kommer til å spørre om alt dette i dommens dag, vil samvittigheten være mer våken. Går det allikevel galt, vil islam behandle dette med to ting: den ene er, fortsatt, å satse på oppdragelse og den andre er å gi straff for handlinger som ikke skal godtas i samfunnet. Begge disse må gå parallelt. Straff alene er ingen løsning. Å straffe kriminelle mennesker for deres handlinger har noe med at man må ta konsekvensene av egne valg. Man kan velge det man vil men man må akseptere konsekvensene av dette. Straffen er avhengig av flere ting blant annet hvor stor skade handlingen fører til. Uansett skal hensikten med straffen være å forebygge kriminalitet og begrense den mest mulig. Den er, med andre ord, ikke ment til å være "snillest" mulig. Dette forutsetter at borgere vet (eller måtte vite) hva loven sier om de forskjellige saker. Personlig mener at straffene her i Norge i mange situasjoner er alt for milde.

  • Basim Ghozlan
  • 06.09.2003