Lørdag, 02.12.2023 - 18. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Islam om slaveri

Spørsmål

Hva mener islam om slaveri?

Svar

Når vi prater om slaveri og om hvordan islam bekjempet det må vi huske den islamske måten å forandre samfunnet på. Islam bruker metoden "sakte men sikkert" i stedet for å satse på "revolusjon". Slik har islam bekjempet alkohol i Medina. (Alkohol ble forbudt etter tre faser) Bare på den tredje fasen sa Koranen at alkohol er totalt forbudt. På samme måte her, har islam brukt den samme metoden i kampen mot slaveri. Når vi vet at samfunnet var full av slaver og at slaveri var involvert i de fleste livets områder, vet vi at forandring av denne kulturen trengte tid. Det er med andre ord ikke nok med å si "Stopp slaveri" for å rette på denne situasjonen. 1. Til å begynne med sa islam at alle mennesker er født frie. Ingen har rett til å gjøre noen om til slave. Umar Ibn Alkhattab (den andre kalif) sa til en som undertrykte annen: "Når med hvilken rett har dere tatt mennesker til slaver når de er født frie?". På denne måten har islam stoppet alle kilder for slaveri. 2. Islam har oppfordret muslimene til å bruke av sine penger for å befri slaver. Dette er også blitt tiltaket som islam pålegger en del grupper for å kompensere enkelte handlinger de har gjort (eks. når man gir et løftet til Gud om å gjøre noe men ombestemmer seg) Koranen: 5:89. og flere. 3. Islam har pålagt dem som hadde slaver til å akseptere å inngå avtale dersom slavene selv ville bli frie. Avtalen heter på arabisk "al mukatabah" og betyr at slaven kan befri seg mot å erstattet eierens tap. Denne gruppen (slaver) kan også få hjelp fra "beyt almal" eller med andre ord staten for å betale kostnadene dette medfører (egen del fra zakah pengene). Det er også viktig å minne om at profeten (saw) slo fast helt tidelig i islams historie, at slaver er like verdige mennesker som alle andre og at de hadde rettigheter og plikter. Dette til tross for det synet som hersket i samfunnet den tiden. Derfor finner vi at slaveri har vært borte i de fleste muslimske samfunn lenge før vesten tenkte på å bekjempe det.

  • Basim Ghozlan
  • 06.09.2003