Tirsdag, 05.12.2023 - 21. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

For Guds skyld

Spørsmål

salaam! Jeg er glad i denne siden og leser og liker å kikke meg litt rundt her. Jeg har lagt merke til at det ofte står at man skal gjøre ting for Guds skyld. Det jeg lurer på er: Når man velger å være muslim er det noe man gjør for en selv eller for Guds skyld? Når man velger å be eller gjøre andre gode handlinger, er det ikke for seg selv? Eeller er det for Allah?

Svar

Salam bror/søster og takk for mailen. Å gjøre ting for Allahs skyld (fi sabil illah) betyr ikke at det er Allah (swt) som skal få nytte av denne handlingen, men det betyr at man gjør det fordi man følger Guds vei, Guds ord eller Guds budskap. Når man ber, ber man for seg selv, men hvorfor? Jo fordi Gud har bedt oss å be. Hadde Gud ikke sagt til oss å be, hadde man ikke bedt. Når man hjelper fattige mennesker med penger, gjør man det for å hjelpe, men også fordi Gud har bedt oss å hjelpe de svake. Når man, som muslim, husker at det er Allah (swt) som har gitt oss helse, penger, krefter til å handle, hode å tenke med, frihet til å velge og alt vi har fått av Ham, får man en sterk lyst om å handle etter Hans budskap og følge Hans profets fotspor. Det er det vi mener med "for Guds skyld". Men jeg er også enig i at ordet kan virke litt misvisende. Det arabiske ordet (fi sabil illah) er mer entydige og betyr "I Allahs vei". Wallahu a3lam. Wassalam. Basim Ghozlan

  • Basim Ghozlan
  • 21.08.2006