Søndag, 24.09.2023 - 09. Rabi' Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Blodoverføring

Spørsmål

Hei! Er blodoverføring halal i islam?

Svar

Yes. Blodoverføring er som regel nødvendig for å redde liv. Alt som trengs for å redde liv er tillatt. Mvh. Basim Her fikk jeg denne kommentaren fra en som heter Marijana: Salaam Basim! Jeg reagerer litt på denne kommentaren at blod "som regel" er nødvendig for å redde liv! Det er IKKE noe regel i det! Overalt hvor denne behandlingen utføres, gjøres det "som regel" uten noen vurdering om det virkelig er nødvendig eller ikke. Selv hjerteoperasjoner kan utføres uten tilføring av blod av andre mennesker!!! Kjenner dere ikke til de grusomme historiene om folk som fikk HIV, hepatitt C og andre uhelbredelige smittsome sykdommer som de fikk på kjøpet?!! Og blodet var kontrolert!!! liksom. For hva da? Og hva slags livredning var det? Blodoverføring var IKKE noe man drev med i Profetens (fvmh) tid, men den kom som Vestens oppfinnelse med alle sine katastrofale følger. Det var ikke uten grunn at Allah ønsket å beskytte oss mot det. Det må være opp til det mennesket som havner i en slik situasjon at det kanskje kan være aktuelt å overføre blod å vurdere om det vil akseptere blodoverføring eller ikke. Men det er ikke regel. Jeg tørr å si at det som regel IKKE er nødvendig med blodoverføring, men siden det alltid "er tryggere" med blod (fra legenes synspunkt), har ikke kirurgiekspertene vært flinke nok til å satse på "renere" operasjoner. Blod er et organ og hver gang blodet overføres, gjøres det faktisk en organtransplantasjon. Ved organtransplantasjon er det alltid fare for immunologiske komplikasjoner (kroppens reaksjon (negativ) på det nye, fremmede legemet) og smitteoverføring. Selvfølgelig blir det sørget for at alle blodets nøkkelkomponenter og egenskaper skal matche (type, rh-faktor...) men det faktum at det er et fremmed legeme, forblir. Og da kan vi tenke oss en situasjon hvor man må på operasjonsbord. Man er ikke der fordi man har det kjempe bra!!! Man er alvorlig, kanskje livstruende syk. Og det betyr at hans imunsystem er alvorlig svekket. Selve inngrepet er et sjokk for kroppen i seg selv og nå skal vi "sjokkere" det enda mer ved å gi det noe ekstra til å kjempe til å akseptere. Med dette ville jeg bare illustrere noe som mange leger vet om, men gjør lite med for å gi den best mulige og smittefrie behandlingen. Jeg sender en web-adresse som mange kan finne kjekt å vite om. Det finns nemlig noen sykehus som utfører blodfrie operasjoner på dem som virkelig ønsker å holde seg unna blod. http://www.tidsskriftet.no/tsweb/199623/leder3.html Til alle som må opereres! Vær sikkre på at dere er kjent med ALLE eventuelle ulemper og fordeler av en blodoverføring. Spør om alternativer og hva slags rettigheter der har. Hvis man ber om redning av livet så skal man ikke bli straffet med HIV for det. Eller er det bare de tilfeldige heldige som slipper unna uten noen "gave"? Og skal vi leke rusisk rullett, for det er akkuratt det som skjer hver gang vi tar blod fra andre? Spør de noen tusen mennesker i Tyskland (f.eks.) som for noen år siden fikk hiv-smittet blod ved blodoverføring. Nei, Basim Ghozlan, blodoverføring er ikke "som regel" livreddende. P.S. Ellers synes jeg at svarene dine er fine og avspeiler mye kunnskap om islam og muslimsk tradisjon. Jeg er ikke muslim (formelt), men ber til Allah om veiledning og visdom og håper at han godtar meg en dag, for jeg vet i mitt hjerte at dette må være sannheten. Kommentarene mine igjen Jeg er enig i mye av det som står i kommentarene over. Jeg må allikevel si at dette synet er litt for skeptisk til blodoverføring enn nødvendig. Må selvfølgelig være obs. på hvem man får blod av og i mange tilfeller vil det være mulig å få blod fra konkrete utpekte venner og slektninger. Uansett er det leger som bør avgjøre hvor nødvendig dette er og ikke pasienten selv. Er blodoverføring nødvednig for å redde liv, er det ingen grunn for å stå stille og tenke! Jeg vil til slutt takke alle som sender kommentarer og alle som forsøker å korrigere vårt arebid i isl

  • Basim Ghozlan
  • 16.11.2003