Søndag, 24.09.2023 - 09. Rabi' Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Jøder

Spørsmål

Jeg har hørt at i Koranen blir Jødene omtalt som rotter og jordens pest. Stemmer dette? Hva mener egentlig muslimer om jøder?

Svar

Hei og takk for mailen. Dette er en typisk "falsk beskyldning" mot Koranen. Det hadde vært fint om du hadde konfrontert dem som fortalte dette og bedt dem henvise deg til hvor i Koranen noe slikt står. Koranen sier K. 2:62 "Men de troende, og jøder, kristne og sabeere, alle som tror på Gud og på dommens dag, og som gjør det som er rett, de har lønn i vente hos sin Herre. Over dem skal ingen frykt hvile, ei heller sorg." Koranen angriper ingen rase eller religiøs gruppe, men den angriper enkelte handlinger og egenskaper. Koranen nøler ikke heller med å angripe selve muslimer når de gjør feil. Målet er alltid å få dem som begår feil til å forstå feilen og til å rette på kursen. I følge Koranen er alle mennesker, uansett opprinnelse, religion, farge, kaste, rikdom eller hva det måtte være, like velkomne til å ta i mot Guds budskap og bli "Guds disipler". Wassalam. Basim

  • Basim Ghozlan
  • 20.08.2006