Fredag, 17.09.2021 - 10. Safar 1443 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Skilsmisse i islam?

Spørsmål

Hva sier islam om skilsmisse?

Svar

Forholdet mellom kvinne og mann skal være preget av respekt, gjensidighet og kjærlighet (se Koranen 2:187, 7:189, 9:71 30:21, 4:19). Mannen er familiens leder, men kone og barn skal ha sin plass og sine rettigheter. Alle har ansvar og alle har rettigheter (4:35 38 og 2:228). Mannen har plikt til å forsørge konen (2:240-241 241-242). Hvis ektefellene er uenige, skal det megles mellom dem ( 4:35 39). Skilsmisse er siste utvei – ifølge profeten Muhammad er skilsmisse det mest mislikte av alle de ting Gud har tillatt. Det finnes ulike former for skilsmisse: Mannen skiller seg fra konen (2:226-232, 2:236-7 237-8), konen ønsker skilsmisse og mannen går med på det (4:127) eller en dommer skiller de to (f. eks. hvis han har mishandlet henne eller ikke forsørget henne). Ved skilsmisse må kvinnen vente en viss tid (tre måneder) før hun kan gifte seg på nytt. I denne tiden kan de to komme sammen igjen og fortsette ekteskapet. Dette kan de gjøre innetil tre ganger, men den fjerde gangen blir de skilt for alltid. Da må kvinnen evt. gifte seg med en annen og så bli skilt fra ham igjen før de to kan gifte seg på nytt.

  • Nora S. Eggen
  • 06.09.2003