Fredag, 17.09.2021 - 10. Safar 1443 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Billedforbud i islam?

Spørsmål

Hva består islams billedforbud i?

Svar

Billedforbudet innebærer flere spørsmål. Det første spørsmålet som gjelder statuer, har et entydig svar. Hele, intakte statuer av mennesker eller dyr er forbudt i islam. I en overlevering (hadith) fra Profeten heter det at englene kommer ikke inn i hus hvor det finnes statuer og en annen sier at blant de som får den hardeste straff på Dommedag er dem som lager statuer. Barne lekesaker unntas fra det generelle forbudet. Vi har overleveringer som viser at profetens kone Aisha hadde dukker å leke med. Også ødelagte statuer (hvor hodet eller annen vital del mangler) eller statuer til nedverdigende bruk (eks. søppelbøtte) unntas. Når det gjelder todimensjonale bilder finnes det flere ulike argumentasjoner, som alle bygger på utsagn fra Profeten, men forstått på forskjellig måte. Ett syn hevder at forbudet mot statuer også gjelder bilder. Et annet syn bygger på ulike uttalelser fra Profeten som tyder på at slike bilder kan være mislikt og forstyrrende for ens fromhetsliv, men at de ikke er uttrykkelig forbudt. Her kommer imidlertid også bildenes bruk og funksjon inn i bildet. Bilder ment for og brukt til tilbedelse eller forherligelse av alle slag, er uansett forbudt. Gud selv kan ikke fattes og langt mindre bekrives i billedform. Det ukjente, som engler for eksempel, kan heller ikke forsøkes avbildes. Avbildninger av profetene er uakseptabelt og mange utvider dette til å gjelde Profeten Muhammads familie og følgesvenner Og den kunstneren som tror han har virkelig skaperkraft, utfordres i en hadith til å skape et atom eller et korn, hvis han kan… På Dommedag skal han bli bedt om å puste liv inn i sin ”skapelse”. Som vi ser, en fordømmelse av slikt hovmot. Fotografier er selvfølgelig et nytt fenomen. Også her er synet delt. Enkelte mener fotografier omfattes av billedforbudet, men innfører unntak for en del nødvendige situasjoner. Det heter da at skylden påhviler for eksempel myndighetene som forlanger id-foto, ikke den som tar bilde for id-bruk. Andre hevder at foto bare er en teknisk ”innfanging” av et motiv, og derfor ikke under noen omstendighet omfattes av billedforbudet. Imidlertid gjelder fremdeles reglene rundt bruk og funksjon.

  • Nora S. Eggen
  • 06.09.2003