Lørdag, 23.09.2023 - 08. Rabi' Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Hva er tawhid?

Spørsmål

Hva betyr tawhid?

Svar

Assalaamu aleikum, Tawhid oversettes ofte med enhet (eng: unity/oneness), og er ett av nøkkelbegrepene i islam. Noe av det viktigste en må forstå og være overbevist om for å være muslim, er Allahs enhet. Det er denne enheten vi bærer vitne om i den første delen av den islamske trosbekjennelsen: "La ilaha illa Allah" - "Det finnes ingen gud untatt Allah". Det innebærer at ingenting annet enn Allah har rett til tilbedelse, og ingenting annet kan ta del i Hans egenskaper eller makt, og at Allah er én -ikke delt - og at Han ikke er en del av skapelsen, men opphøyet over den. Tawhid er også å tro at Allah er opphøyet over enhver ufullkommehet eller begrensning og er evig og unik i sin eksistens. Håper det kunne forklare litt. Du kan lese litt mer om tawhid her: Fundamentals of Tawheed Aqida Wa salaam, Vibeke

  • Basim I.
  • 30.12.2005