Fredag, 17.09.2021 - 10. Safar 1443 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Gudstjeneste i moskeen

Spørsmål

Hvordan foregår en islamsk gudstjeneste i moskeen?

Svar

Den islamske gudstjenesten er selve bønnen, slik vi utfører den fem ganger om dagen – i moskeen, på jobben, hjemme eller hvor vi måtte befinne oss. Du kan se en nøyaktig beskrivelse av bønnens innhold, bevegelser og ord på egen link under Bønn i islam. Fredagsbønnen er litt spesiell. For dem som er tilstede, erstatter den formiddagsbønnen. Den som ikke er tilstede, må gjøre formiddagsbønnen som vanlig i stedet. Alle voksne, friske menn som er bofaste et bestemt sted må gå til fredagsbønnen, for kvinner er det en frivillig sak. Alle som går til bønnen må være rituelt rene. Fredagsbønnen bes i moskeen. Det må være et visst antall personer (ifølge noen må det være minst 40 stykker) tilstede + en bønneleder (imam). Imamen holder først en tale, som består av to taler med en bitteliten pause mellom. Etter talen ber alle sammen to bønneenheter (se forklaring av bønneenhet på den linken jeg viste til over). I talene skal imamen lovprise Gud, han skal minne muslimene om å gjøre slik Gud vil og han skal gjerne tale om noe dagsaktuelt. Alt sammen kan ta fra ½ til 1 time. Etter fredagsbønnen hilser alle muslimene på hverandre. Noen blir gjerne igjen i moskeen for å be, lese Koranen eller snakke sammen. Men dette er frivillig, og ikke del av fredagsbønnen.

  • Nora S. Eggen
  • 06.09.2003