Mandag, 27.09.2021 - 20. Safar 1443 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Hva er islams lære om djevelen?

Spørsmål

Hva er islams lære om djevelen?

Svar

Lucifer er et latink navn for djevelen og kjent i kristen tradisjon, selv om navnet ikke nevnes i Det gamle eller Det nye testamentet. I islamsk teologi finnes også en djevel (arabisk: shaytan). Hans egenavn er Iblis. Iblis nektet å bøye seg for Adam da Gud beordret ham til det, og han ble derfor forbannet av Gud. Han lovet å arbeide for å få menneskene til å motsette seg Gud. Hans oppgave er derfor å være fristeren. Det var Iblis som fristet Adam og Eva til å spise av det forbudte eplet. I islam ble Adam og Eva tilgitt dette feiltrinnet, og sendt til jorden for å bli prøvet der. Ingen arvesynd i islam altså. (se Koranen 7:10-26 11-27 eller 20:116-127 115-127-) Iblis var en jinn (18:50 48). Jinn er åndevesner som lever en tilværelse parallell som menneskene, de har frie valg som oss, intellekt som oss og skal dømmes på Dommedag som oss. Blant dem finnes muslimer og ikke-muslimer. Iblis erkjenner Guds allmakt (38:83), men han nekter å underkaste seg den (38:73-85). Iblis går altså inn i Guds plan for mennesket, om livet som en prøvelse og opprør som en evig fristelse.

  • Nora S. Eggen
  • 05.09.2003