Mandag, 27.09.2021 - 20. Safar 1443 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Er det tillatt med abort i islam?

Spørsmål

Er det lov å ta abort i islam?

Svar

Alt liv er hellig i islam, i utgangspunktet har man ikke lov til å ta liv. Det står også i Koranen at en som dreper et menneske urettmessig, er som om han har drept hele menneskeheten, og en som redder et menneske anses som å ha reddet hele menneskeheten (K. 5:35). Koranen sier at vi ikke skal drepe våre barn av frykt for fattigdom – Gud skal sørge for dem. (K. 6: 151 152) Det står også at ved Dommedag skal de barna som er fjernet fra sin mors liv bli spurt om hva deres forbrytelse var (K. 81:8-9). Dette er et ganske sterkt bilde på det ufødtes barn uskyld og rettigheter. Hvis det er alvorlig fare for at moren ikke kan overleve svangerskapet og fødsel, kan hun abortere. I valget mellom to onder er det da morens liv som må prioriteres. Noen islamske rettslærde mener kvinnen kan ta abort før det er gått førti dager, basert på at Profeten sa at Gud blåser sin ånd inn i fosteret da. Noen mener også at for eksempel svangerskap etter voldtekt er skjellig grunn til at abort er lov. Det er ikke tillatt i islam for verken kvinner eller menn å være seksuelt sammen uten å være gift med hverandre. Den beste måten å unngå uønsket svangerskap er selvfølgelig å holde seg til denne regelen. Hvis man får et uønsket svangerskap når man er gift, skal man huske på at ”Gud ikke pålegger noen mer enn det han kan makte” (K. 2:285), og siden Han har skapt oss og kjenner hver og en av oss bedre enn vi kjenner oss selv vet Han akkurat hvor mye vi er i stand til å bære. Vår oppgave er å bære det vi får. Det finnes en dyp sannhet i ordet ”det er ikke hvordan man har det, men hvordan man tar det”. Familieplanlegging og prevensjon er derimot tillatt i islam, selv om noen metoder er omdiskutert. Å bruke angrepillen er en form for abort, men veldig tidlig – så ifølge det synes jeg har referert kan det være strengt tatt tillatt. Men det er på ingen måte tilrådelig innenfor islams generelle moralsyn. Islam lærer at vi skal ta ansvar for våre handlinger, ikke løpe fra dem. Håper dette var til hjelp. Med vennlig hilsen Nora S. Eggen

  • Nora S. Eggen
  • 05.09.2003