Søndag, 02.10.2022 - 06. Rabi' Awwal 1444 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Den norske Koran-oversettelsen

Spørsmål

Assalamo Aleikom wa Rahmato Allahi wa Barakato, Må Allah belønne dere for deres arbeid for å spre Guds gode budskap, Inshaallah Jeg har et spørsmaal anngående den norske Koranoversettelsen. Jeg har aldri anskaffet meg denne versjonen, fordi jeg har vaert skeptisk til at det ikke har vært en muslim som oversatte den, og fordi den ikke synes å være godkjent av muslimsk lag. Jeg er norsk revertitt, og har til nå lest koranoversettelser på enten engelsk, eller Knut Bergstrøm sin svenske oversettelse. Men etter å ha lest på nettsiden her, den norske oversettelsen, får jeg mer forståelse, og ville nok ha lest mer norsk, om jeg kunne stole på at det er en godkjent oversettelse....Er den/ Hvorfor er den ikke det? Om dere har inshaallah tid til å svare, Jazzaki Allah kheir. Masalaama

Svar

Assalaamu aleikum, Den norske oversettelsen av Koranen er ikke så verst, men den inneholder en del direkte feil og en del passasjer som gir galt helhetsinntrykk i forhold til originalens tekst. Et eksempel på det første er oversettelsen av sura Yusuf, vers 24 som handler om profeten Yusuf (fvmh) og kvinnen som prøvde å forføre ham: “Hun hadde lyst på ham, og han hadde lyst på henne. Så hvis han nu ikke hadde sett et avgjørende tegn fra Herren …!” Der den riktige oversettelsen faktisk er: "Hun hadde lyst på ham, og han ville ha hatt lyst på henne, hvis ikke han hadde sett et avgjørende tegn fra sin Herre”. Dette kan i utgangspunktet virke som en uskyldig feil, men den gir fullstendig galt inntrykk av hvordan Koranen fremstiller denne profetens karakter og styrke, og denne feilen står ikke alene. Hvis det hjelper deg til en bedre forståelse å lese på norsk er det allikevel bra hvis du gjør det. Men prøv da å kontrollere med andre oversettelser eller tafsir (forklaringer) til Koranen. Wa salaam, Vibeke

  • Basim I.
  • 02.04.2005