Lørdag, 13.08.2022 - 15. Muharram 1444 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Hvordan kan jeg konvertere til islam?

Spørsmål

Jeg er en jente som ønsker å vite litt om hvordan man kan konvertere til Islam og en liten beskrivelse på fremgangsmåten:) Med Vennlig hilsen Norsk Jente

Svar

Hei og takk for spørsmålet ditt, Hvis en vil bli muslim må en si fram trosbekjennelsen (shahada), "La ilaha ill Allah Muhammed ar-Rasol Allah" - Det finnes ingen annen gud enn Allah og Muhammed er Allahs budbringer, og tro fullt og fast på det av hele sitt hjerte og streve etter å leve i samsvar med innholdet i trosbekjennelsen i alle aspekter av livet. En skal begynne å gjøre salah - de fem daglige bønnene -, faste i Ramadan etc. Derfor er det viktig å sette seg godt inn i betydningen av disse ordene og forstå dem, og forstå hva det innebærer å tro på dem. En muslim praktiserer islams fem søyler: Trosbekjennelsen, salah (bønnen), fasten i Ramadan, betale zakat (velferdsskatt til de fattige) hvis du har formue og hajj (pilegrimsferden) til Mekka en gang i livet hvis du har mulighet. En muslim tror også på Allahs engler, Allahs bøker, alle Allahs budbringere, at vi blir vekket opp fra døden til Dommens Dag og Allahs utmåling av hendelser på godt og vondt ("skjebnen"). Prosessen å bli muslim tar så lang tid som enkeltmennesket trenger for å bli sikker i sin sak, alt fra timer og dager til måneder og år - men selve den "formelle" konversjonen tar ikke mer tid enn å si shahada. Det finnes ingen spesiell seremoni, men når noen sier shahada for første gang pleier ofte moskeen der en har lær om islam, eller muslimske venner som har fått være med på prosessen, å feire begivenheten for å vise sin glede over å få en ny bror eller søster i islam. Lykke til. Vi ber om at Allah leder deg på den rette vei. Du er hjertelig velkommen som en ny søster i det islamske fellesskapet. Vennlig hilsen Vibeke

  • Basim I.
  • 01.04.2005