Fredag, 24.09.2021 - 17. Safar 1443 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Leveregler og etikk, koranen og høytider i islam?

Spørsmål

Hei! Jeg er en jente som går i 10.ende klasse. Vi har nå en oppgaven i Krlen, med tema :Islam, Jödedommen og Kristendommen: likheter og forskjeller. Derfor lurte jeg på om De kunne fortelle meg litt om: Nestekjärlighet , utgangspunktet, opprinnelsen og historien i Deres religion, om leveregler og etikk, hvordan muslimene ser på Koranen, Om höytider og fester, Kjönnenes rolle i forhold til hverandre, Spiseforeskrifter, Renhet/urenhet, renselse. På forhånd takker jeg Dem for Deres hjelp! Med vennlig hilsen.

Svar

Takk for mail med spørsmål. Dette er ganske omfattende emner du ønsker informasjon om, og jeg tror nok det står en del om dette i læreboka deres, men jeg skal gi deg noen ideer som du kan jobbe videre med. Du bør få tak i Koranen, norsk gjengivelse ved Einar Berg (Universitetsforlaget 1989 eller Den Norske Bokklubben 2000) og se på de versene jeg refererer til. Nestekjærlighet. Gud omtaler seg selv i Koranen som Den barmhjertige og Den nåderike. Når Gud har barmhjertighet og nåde for oss, hvem er da vi for å være nådeløse mot hverandre!? Se Koranen 3:159 3:153 Tvert imot sa Profeten Muhammad blant annet at når noen har gjort oss noe, skal vi prøve å finne så mange som 70 unnskyldninger for ham før vi dømmer. Han sa at den er ikke av hans folk som spiser seg mett når naboen er sulten og han sa at alle små tjenester vi gjør våre medmennesker regnes for oss som velgjerninger hos Gud – om det så bare er å plukke opp noe som ligger i veien for folk på gaten eller å vise hverandre et vennlig ansikt.. Om leveregler og etikk. Islam er komplett system som gir både konkrete, spesifikke leveregler og generelle moralske rettesnorer for livet. I vers 23:1-11 og 31:17-19 31:16-18finner du en beskrivelse av hvordan den troende skal være, blant annet ydmyk, unngå tomt prat, overholde sine forpliktelser og ivareta det som blir betrodd dem. Også vers 33:35 summerer opp sentrale dyder for en troende: fromhet, sannferdighet m.v. De skal være gode mot sine foreldre og mot foeldreløse og andre trengende 2:83 2:77. Det er viktig å være ærlig og rettmessig 6:152 6:153 og 16:90 16:92, og utholdenhet berømmes 42:43 42:41. Sjenerøsitet er regnet som en dyd 3:92 3:86. Hvordan muslimene ser på Koranen. Islam lærer at Koranen er Guds ordrette tale. Koranen ble åpenbart til profeten Muhammad gjennom engelen Jibril (Gabriel) i løpet av 23 år. Gud åpenbarte for profeten Muhammad Koranens vers og kapitler og i hvilken rekkefølge de skulle stå. Hele Koranen er på arabisk, den holdes i et eksepsjonelt vakkert språk som er enhetlig selv om stilen varieres noe i de ulike kapitlene fra korte, fyndige til lengre med detaljerte utlegginger om ulike spørsmål. Koranens språk er mirakuløst og kan ikke etterlignes. Siden Koranen er Guds ord er hele dens innehold sannhet. Det er en indre sammenheng mellom Koranes ulike vers og kapitler slik at de forklarer og utdyper hverandre. Man må alltid lese deler Koranen i lys av helheten og andre deler. Koran-lesing inngår i den rituelle bønnen, den er utgangspunkt for islamsk lov og for et samfunnssystem, den beretter om profeter, gir moralsk, åndelig, jurdisk og praktisk veiledning og er kjernen i muslimens liv. Alt i Koranen ble skrevet ned på ulike materialer mens profeten Muhammad levde, dessuten lærte mange av hans følgesvenner hele boken utenat. Etter at Profeten var død, ble alt materialet samlet sammen, gjennomgått og sjekket mot det følgesvennene hadde lært utenat. Deretter ble én autorisert utgave bevart. Denne er det vi leser og lærer utenat fremdeles i dag. Om höytider og fester. De islamske feiringene er primært to: id al-fitr etter ramadan og id al-adha etter pilegrimsferden. Det islamske året følger måneåret og vil derfor variere i forhold til solåret med 10 – 11 dager i året. I år begynte ganske riktig ramadan 27 november, og vi regner med å feire id al-fitr etter 30 dager – 27. desember. Hvis en måne blir synlig dagen før, vil vi feire dagen før. Neste år vil det hele forskyve seg 10 – 11 dager tidligere. Id al-fitr, som også kalles lille id, varer strengt tatt bare en dag. Den feires med bønn om morgenen. Litt ulikt i forskjellige land, men Profetens tradisjon er at alle (menn, kvinner, barn) kommer sammen for å be denne bønnen utendørs. Deretter er det å gratulere hverandre, feire med besøk og god mat og gjerne gaver til barna. Id al-adha kalles også store id. Den feires i tre dager, og innledes også med bønn om morgenen den første dagen. Det er Profetens tradisjon at hver f

  • Nora S. Eggen
  • 05.09.2003