Lørdag, 23.09.2023 - 08. Rabi' Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Hva sier islam om kastesystemet?

Spørsmål

Jeg har hørt fra ulike hold at mange pakistanere praktiserer kastesystem, og at når man hører at de må gifte seg med den ene eller den andre, så er det egentlig snakk om at man må gifte seg med en fra samme kaste. Dette må vel være haram, eller kanskje til og med shirk, siden det innebærer å følge en annen religion på en måte som strider mot Islam?

Svar

Assalamo aleikom, Alle mennesker er skapt av Allah for det samme formålet: Å tilbe Allah alene. Alle mennesker stammer til syvende og sist fra den samme mor og far, så hvorfor skal noen være bedre enn andre på grunn av familien de ble født inn i? Islam spredte seg raskt i det indiske subkontinentet fordi den lærer at mennesker er likeverdige uansett rase, kjønn eller familiebakgrunn, og man kunne avskaffe kastesystemet. Dessverre lot muslimene der seg påvirke av uislamsk kultur, og tok opp det hinduistiske systemet i deres liv og formet det til et eget "dhat" kastesystem. Det eneste som gjør noen mennesker bedre enn andre, er graden av gudsbevissthet og hva vi gjør som følge av den. Dette er det til syvende og sist bare Allah som har informasjon om. Vi kan naturligvis se det vi ser av menneskers tro og handlinger, men det finnes mye skjult på godt og vondt. I Koranen forteller Allah oss (oversettelse av betydningen): "Dere mennesker, Vi har skapt dere som mann og kvinne og gjort dere til folk og stammer, slik at dere må kjenne hverandre. Den mest ansette av dere i Allahs øyne er den mest gudfryktige. Allah vet, er vel underrettet." (49.13). (4.1): "Dere mennesker, frykt Herren, Han som har skapt dere av et enkelt individ. Av dette skapte Han dets make. Fra disse to har Han spredt utover menn og kvinner i hopetall. Frykt Allah, ved hvis ordning dere har samkvem, og slektene består, Allah våker over dere." (21.92): «Dette er deres trossamfunn. Ett samfunn er det! Og jeg er deres Herre, så tjen Meg!» I sin avskjedstale erklærte Allahs budbringer (saaw): "Hele menneskeheten er av Adam og Eva, og en araber har ingen forrang foran en ikke-araber, ei heller har en ikke-araber forrang foran en araber. En hvit har ikke forrang foran en svart, ei heller har en svart forrang foran en hvit. Unntatt ved gudfryktighet og gode gjerninger. Vit at enhver muslim er bror til en annen muslim, og at alle muslimer utgjør ett brorskap". Så en muslim har muligheten til å gifte seg med enhver annen muslim. Mohammad, Allahs fred og velsignelser være med ham, arrangerte selv ekteskapet mellom sin egen kusine, Zaynab og en frigitt slave, Zayd. Allahs budbringers (saaw) råd om å velge ektefelle var å ikke legge stor vekt på faktorer som familie, status, fysisk skjønnhet og rikdom, men å velge den mest gudfryktige. På bakgrunn av dette kildematerialet tror jeg nok vi kan si at å dele mennesker inn i rangsystemer basert på kaste og ætt er haram - forbudt for muslimer. Om det utgjør shirk tør jeg ikke å si noe presist om, men det er ihvertfall å adlyde og følge et system som strider mot Allahs åpenbaringer og vilje for menneskene. Et liknende spørsmål om kastesystemet er besvart tidligere. Les gjerne det også. Og Allah vet best. Wassalam, Vibeke

Korrektur av MIXX Ord & Design

  • Basim I.
  • 22.09.2005