Tirsdag, 05.12.2023 - 21. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Hva sier islam om aktiv dødshjelp?

Spørsmål

Hei! Først vil jeg takke dere så mye med et flotte arbeidet dere gjør. Dette hjelper oss veldig mye! Tusen takk! Jeg lurte på noe angående syke mennesker. Vennene mine og jeg hadde en diskusjon om at hvis et menneske ligger på sykehuset med hjertesvikt og lever av maskinene og legen sier at det er veldig liten sjanse for at han/hun kommer til å bli bedre. Kanskje etter flere år. Og de spør om vi vil at han/hun skal leve videre av maskiner eller om de skal slå av maskinen og la det mennesket gå... Hva burde man gjøre da ifølge islam? Vil det være rett eller galt å slå av maskinen?

Svar

Assalaamu aleikum, Takk for de fine ordene og takk for det viktige spørsmålet du stilte, som har blitt debattert en god del i det siste, i forbindelse med den amerikanske kvinnen Terri Schiavo som befant seg i akkurat den situasjonen du nevner ovenfor, og fikk ikke bare ”maskinen slått av”, men ble nektet tilførsel av næring slik at hun sultet i hjel i løpet av 13 dager. Vi ber Allah oppriktig om å lede oss alle til det beste både i denne verden og i den neste. Islam vier menneskets liv stor oppmerksomhet og anser det for å være hellig i alle sine aspekter. Ikke bare er menneskets liv hellig, men også menneskets ære og verdighet. Medisinske spørsmål som har med et menneskes liv og død å gjøre burde først behandles av en gruppe medisinske spesialister som kan gi sin faglige uttalese. Allah den Allmektige sier i Koranen (oversettelse av betydnignen til norsk): ” Drep ikke det liv som Allah har erklært ukrenkelig, med mindre retten krever det. For den som med urett blir drept, har Vi gitt hans nærmeste slektning autorisasjon (til å kreve et liv for et liv eller å tilgi). Men han må ikke gå for langt i å ta liv, for han vil få hjelp! (av loven).” 17.33 (Kommentarer i parentes er lagt til av meg). Og: ” Kom nå, så skal jeg fremsi det som Herren har gitt sakral sanksjon: Gi Ham ingen medguder! Gjør godt mot far og mor! Drep ikke deres barn på grunn av fattigdom! – Vi vil gi dere og dem underhold. Hold dere unna umoral, åpen eller skjult. Drep ingen hvis liv Gud har gjort ukrenkelig, med mindre det er i samsvar med retten! Dette har Han pålagt dere, så dere må forstå.” 6.151 Islam regner menneskelivet for å være hellig. Liv bør beskyttes og fremmes så langt som det er mulig. Siden Terri Schiavo kom på nyhetene har det vært mye diskusjon rundt temaet liv og død, og det er viktig for oss som muslimer at vi forstår vårt standpunkt og forbereder oss i tilfelle vi en gang finner oss selv i en lignende situasjon. Mange viktige spørsmål dukker opp: 1)”Aktiv dødshjelp” eller ”barmhjertighetsdrap”: Det finnes ingen anledning i islam til å drepe seg selv eller noen andre for å redusere hans/hennes fysiske eller følelsesmessige smerter eller lidelser som følge av sykdom eller skade. Det er legenes, pasientens og de pårørendes plikt og ansvar å ta seg av den syke og prøve å redusere smerten og lidelsen hun opplever, men ikke under noen omstendigheter har de lov å drepe vedkommende. Den syke bør også gjøre sitt beste for å bære sine smerter med tålmodighet og styrke og be til Allah. Tro og tålmodighet gir både velvære og velsignelse i denne verden og den evige. Hvis derimot flere medisinske eksperter kan slå fast at en person har en dødelig sykdom og og så og si alt håp om bedring er ute, og ingen medisiner har noen effekt lenger er det tillatt for dem, gjennom avgjørelse i fellesskap med pasienten, å avslutte medisineringen og kun stole på Allah. Under ingen omstendigheter er det tillatt å foråsake pasientens død. Så lenge et menneske er i live har hun rett til å få mat og næring. Ingen leger eller slektninger må nekte en levende person næring. De burde heller gjøre sitt beste for å gi henne den nødvendige næringen hun trenger på enhver mulig måte. 2) Kunstig livsforlengelse: Shari’a holder livet høyt og legger vekt på at liv bør beskyttes så langt det lar seg gjøre. Derfor er de lærde enige om at alle metoder for å redde liv, inkludert å holde noen i live kunstig ved hjelp av maskiner, er tillatt og ønskelig. Hvis en pasient holdes kunstig i live og legene ikke ser noen tegn til bedring i pasientens helsetilstand, og legene bedømmer det slik at kunstig forsøk på gjenoppliving er håpløst, kan det være, etter nøye vurdering og felles avgjørelse blant medisinske eksperter, familie og ’ulama, tillatt å skru av maskinene og la naturen gå sin gang. 3) Hvem tar avgjørelsen når uenigheter oppstår? Shari’a foretrekker at en slik sak kun bestemmes ved full enighet og fel

  • Basim I.
  • 02.04.2005