Tirsdag, 05.12.2023 - 21. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Hva sier islam om abort?

Spørsmål

Hvordan er de islamske rettskolenes syn på abort i Islam?

Svar

Assalaamu aleikum Hovedsaken er at alle mennesker har livets rett, også det ufødte barnet. Spørsmålene rundt islams syn på abort dreier seg om når en kan regne at livet faktisk begynner - ved unnfangelse eller ved at mennesket får sjel i kroppen. Abort anses vanligvis for å være haram på alle stadier av graviditeten, men jo eldre fosteret er, jo større synd er det å ta abort. _Noen_ lærde mener at abort er tillatt innen de første 40 dagene. Alle muslimske jurister er enige om at når fosteret er fullstendig formet og har fått en sjel, er abort haram. Etter at graviditeten har nådd dette stadiet ved ca.120 dager anses abort å være på linje med mord, fordi det er en drap på et komplett, levende menneske. Hvis noen tar abort etter den tiden, må man betale blodpenger (diya) for det, som ved mord, og angre oppriktig på det man har gjort, og håpe på Allahs nåde. Det finnes imidlertid ett unntak. Hvis det kan bevises medisinsk at å gå hele svangerskapet og føde barnet innebærer en stor risiko for at morens liv vil gå tapt, skal man ifølge shari’a-lovens prinsipp om å velge det minste av to onder, og ta abort. Grunnen til dette er at moren er fosterets opprinnelse, og hennes liv er allerede veletablert med forhold, plikter og ansvar, og familien ville lidd under tapet av henne. Morens liv skal ikke ofres for et ufødt barn. Noen tillater også abort etter voldtekt, men vil da at hver sak skal vurderes individuelt. For hverken barnet eller moren er skyld i noe galt i en slik situasjon, så hvis moren er i stand til å takle det bør barnet også få leve. AKkurat hvilke rettsskoler som mener hva har jeg ikke hatt tid til å kartlegge. Håper allikevel at dette svaret kan hjelpe. Wa salaam, Vibeke

  • Basim I.
  • 13.03.2005