Tirsdag, 05.12.2023 - 21. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Samleie i ramadan

Spørsmål

Er det lov i ramadan å ha sex mens man faster? og hvis det skjer hvordan problemet skal løses?

Svar

Assalaamu aleikum, Fasten i Ramadan er en av islams pillarer, og hele den muslimske ummah er enig om at det er obligatorisk for enhver voksen person som er i stand til det (mukallaf) å holde fasten. Allahs budbringer sa: ”Islam er bygget på fem pillarer: å bære vitne om at det ikke finnes noen annen Gud enn Allah, og Muhammed er Hans sendebud, å gjøre salah, å betale zakat, å reise på pilgrimsferd (hajj) til det hellige huset hvis en kan, og å faste i måneden Ramadan”. Vi kan lese i Koranen 2:187 – ”Det er tillatt for dere å ha omgang med deres hustruer om natten under fasten. De er en kledning for dere, og dere for dem. Gud vet at dere har skapt misforståelser hos dere selv, og Han har vendt seg i nåde mot dere og har unnskyldt. Så nå kan dere være sammen med dem, og søke det som er Guds ordning for dere. Spis og drikk til en hvit tråd kan skilles fra en svart i daggryet. Så skal dere fullføre fasten til kvelden, og ha ikke omgang med kvinner, idet dere skal samles i moskeene. Dette er de grenser Gud har satt, så kom dem ikke for nær. Således klargjør Gud sitt ord for menneskene, så de må bli gudfryktige (oppnå taqwa)." Samleie under fasten er forbudt, og en alvorlig synd. En som har gjort det må både gjøre opp for dagene han/hun brøt fasten og gjøre kaffarah. Det vil si å gjøre opp for synden ved å faste 60 dager sammenhengende, eller brødfø 60 fattige for hver dag av Ramadan der fasten ble brutt på denne måten. En må også angre oppriktig, og aldri gjøre det igjen. I følge Abu Hanifa må man gjøre opp for seg på denne måten også hvis en har brutt fasten med vilje ved å spise eller drikke. Koranen 2:183 – ”"Dere som tror, det er foreskrevet dere å faste, slik det var foreskrevet dem som levde før dere, så dere må bli gudfryktige (oppnå taqwa)". Hvis det er slik at du har brutt fasten i Ramadan vil jeg anbefale deg, kjære bror, å jobbe med din taqwa. Å ha sex er nemlig ikke noe "som bare skjer". Allah har gitt deg en viljestyrke som er til for å brukes. Ett av de viktigste budskapene til oss i Koranen er at vi _ikke_ skal la kroppens lyster styre handlingene våre sånn helt uten videre. Vi skal underkaste oss Allah alene, ikke underkaste oss kroppens lyster. Taqwa er er veldig viktig spirituelt og etisk begrep i Koranen. Det kan sies å være den totale sum av all islamsk spiritualitet og etikk, og det er en egenskap i den troende som gjør ham/henne bevisst på Allah til enhver tid. En person som har taqwa elsker å gjøre godt og unngå ondt for Allahs skyld. Taqwa er gudfryktighet, rettskaffenhet og gudsbevissthet, og det krever tålmodighet og stødighet. Disse to egenskapene - og selvkontroll- lærer vi blant annet av å faste, og når vi er tålmodige, stødige og er bevisst på å ikke underkaste oss annet enn Allah, kan vi insha Allah nå store høyder av Taqwa. Glem heller aldri at det nytter å gi opp det gale vi har gjort og vende oss til Allah i anger. Allah kan tilgi oss alle synder unntatt vedvarende shirk (avgudsdyrkelse). Allah ma'ak - Allah være med deg. Wa salaam, Vibeke

  • Basim I.
  • 15.12.2004