Lørdag, 23.09.2023 - 08. Rabi' Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Fard og sunna i bønnen

Spørsmål

Hensikten er å lære namaz. Men i første omgang ønsker jeg en grov disposisjon over antall (farz og sunat) i hver namaz. På forhånd takk

Svar

Assalaamu aleikum, Det finnes litt forskjeller i meninger angående antall sunna, men her er ihvertfal en oversikt. Salat al fajr (morgengry): 2 raka'a sterkt anbefalte sunna, så 2 raka'a fard. Salat al dhohr (middag): 4 raka'a sunna, 4 fard og så 2 sunna. Salat al 'asr (ettermiddag): 2 raka'a sunna, så 4 fard. Salat al maghrib (solnedgang): 3 raka'a fard, så 2 sterkt anbefalte sunna. Salat al 'isha (kveld): 4 raka'a fard, så 2 sunna og 1 witr. Du kan også prøve å se på denne lenken: http://www.newmuslimsassociation.com/salaah.html Her er det beskrevet og tegnet hvordan man gjør salah. Og Allah vet best. Wa salaam, Vibeke

  • Basim I.
  • 12.01.2005