Søndag, 02.10.2022 - 06. Rabi' Awwal 1444 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Klapping i moskeen

Spørsmål

I en av våre aktiviteter i moskeen, hadde vi invitert en gjestforeleser til å holde en leksjon. Etter at leksjonen var ferdig var det mange som virket fornøyde med kvaliteten på stoffet og med forleserens innsats. For å markere denne takknemligheten og vise at vi satte pris på foredraget klappet vi til henne og ga henne en liten gave. Senere fikk vi hørt at en person hadde protestert og ment at klapping i moskeen er haram. Er det noe i islam som støtter en slik mening? Kan vi klappe i moskeen i slike situasjoner eller er det andre metoder dere anbefaler?

Svar

Koranen fordømte dem som vandret klappende og plystrende rundt Ka’bah for å tilbe Allah (sw). For mange arabere var dette en måte å tilbe Allah sw på (Les K. 8:35). Klapping er også nevnt i fiqh-bøkene og i en hadith der kvinner som ber i fellesskapet oppfordres til å gjøre imamen oppmerksom på evt. feil han gjør med å klappe, mens menn gjør det med å si ”subhana Allah”. Klapping som er nevnt i spørsmålet er ikke en del av tilbedelse (’ibadah) og ikke heller ment til å behage Allah (sw). Den er ment til å vise takknemlighet for en gjest. Slik klapping er ikke omtalt i Koranen eller i sunnah og inngår derfor i den store gruppen for mubah ”tillatt”. (de fem gruppene er: 1. fard (plikt), 2. mandoub eller sunnah (oppfordret), 3. mubah (tillatt), 4. makrooh (mislikt), 5. haram (forbudt).) Allikevel er det bedre å unngå klapping dersom samlingen finner sted i selve moskerommet. Vil man vise glede og takknemlighet er det bedre å vise det med takbir og liknende. Foregår det en seremoni i moskeen og finner noen på å klappe, er det ingen grunn for å protestere, selv om noen kanskje er uenige. Dette er fordi man ikke har lov til å protestere mot ting som ikke er forbudt med et entydig bevis fra Koranen eller fra sunnah. Det verste av alt, etter min mening, er om dere verken hadde klappet eller sagt takbir etter foredraget. De som velger å være helt stille i en slik situasjon, kan bli oppfattet som om de mislikte foredraget og dermed virke negativt ovenfor gjesten. Les fatwa om dette i islam-online.net (Denne fatwaen er på arabisk).

  • Basim Ghozlan
  • 21.10.2003