Tirsdag, 05.12.2023 - 21. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Muslimske kvinner og ekteskap med ikke-muslimske menn

Spørsmål

Ifølge tradisjonen kan ikke en muslimsk kvinne gifte seg med en mann som er kristen eller Jøde. Derimot kan en muslimsk mann gifte seg med en jødisk eller kristen kvinne. Jeg går da utifra at folk fra andre religioner er utelukket for begge kjønn. Men det er ikke spørsmålet.Spørsmålet er om Koranen sier noe konkret om det som har vært tradisjonen? Den sier at en ikke skal gifte seg med en avgudsdyrker.Men så vidt jeg vet er ikke kriste og jøder avgudsdyrkere ifølge Koranen.Tvertimot sier den at kristne,jøder og muslimer tjener samme Gud.Kan en da utifra Koranen,ikke tradisjonen,legalisere at muslimske kvinner gifter seg med jødiske/kristne menn?

Svar

Svaret kort og greit er NEI. Koranen er klar på dette området. Selv muslimske menn har ikke rett til å gifte seg med hvem som helst. De kan bare gifte med (i tillegg til muslimske kvinner) kvinner fra "ahl alkitab" (bokens folk) under visse betingelser. Blant annet at må disse kvinnene (uansett muslimske eller ikke) være ærlige. Mer diskusjoner rundt dette temaet finnes i enkelte artikler.

  • Basim Ghozlan
  • 02.10.2003