Tirsdag, 05.12.2023 - 21. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Dyr i helvete?

Spørsmål

Esselamun Alejkum! Hvilke andre dyr er det som skal til helvete?jeg vet at slange og gris/svin skal, men vet ikke om flere... jeg lurte også på om en jente som har på seg hidjab burde eller kan om hun vil ha på seg surma foran menn som hun kan gifte seg med?jeg vet at surma er tillatt, siden profeten også brukte det.Men er ikke surma tiltrekkende da?spesielt når det gjelder jenter med sjal? håper på svar, takk på forhånd!

Svar

Assalaamu aleikum, Takk for spørsmålet. Måtte Allah belønne deg for din innsats for å lære mer om din religion. Vi kan lese i Koranen at dyrene vil gjennoppstå på Dommens Dag: (Koranen 6:38): Det finnes ikke dyr på jorden eller fugl på vingen uten at de utgjør samfunn, som dere. Vi har ikke oversett noe i Boken. Og så skal de samles hos sin Herre. (42:19): Av Hans tegn er skapelsen av himlene og jorden, og alt Han har spredt utover i dem av levende kryp. Og Han har makt til å samle dem når Han vil. Vi vet også at menneskene vil måtte stå til rette for all den urett de har gjort mot dyr, og de som har vært gode mot dyr vil få belønning for det. Du kjenner kanskje til hadithen om kvinnen som ble lovet helvete fordi hun lot katten sin sulte i hjel? Eller kvinnen som var en synder, men ble lovet Paradiset fordi hun gav vann til en tørst hund? Dyrene vil også få gjøre opp imellom seg, slik at all urettferdighet jevnes ut. Deretter vil dyrene bli gjort til støv. Dette finnes i mange velkjente ahadith. Noe mer enn dette sies ikke om dyrene fra jorden og deres skjebne i det neste livet. Det finnes hadith som forteller om blant annet fugler, kameler, hester og sauer i Paradisets hage, men det er uklart om dette gjelder dyr som har levd i denne verden, eller om dette er dyr som vil bli skapt på nytt. Uansett vil ikke livet i Paradiset være likt noe av det vi kjenner til eller kan forestille oss. I motsetning til mennesker og jinn har ikke dyrene fått vilje til å velge mellom å tro på Allah eller ikke, og de tilber ham: (Koranen 22:18): Ser du ikke hvordan alt i himlene og på jord, sol og måne, stjerner og fjell, trær og dyr, og mange mennesker, bøyer seg i ærefrykt for Gud? Men mange (mennesker) fortjener straff. Og den Gud fornedrer, kan ingen gjenreise i ære. Gud handler slik Han bestemmer. (16: 48-49): Alt som er i himlene og alle krek på jord faller ned for Gud – og englene. De føler seg ikke for store. De frykter Herren som er over dem, og utfører det de er pålagt Så de vil ikke bli stilt til ansvar for sine gjerninger på samme måte som oss, og kan derfor heller ikke straffes. Derfor kan vi si at ingen dyr kommer til helvete, verker slanger eller griser. Dessuten må vi huske på at alle dyr er Allahs skapninger. Det var ikke slangen som fristet Hawa og Adam til å være ulydige mot Allah, det var Shaytan. Og griser har ikke gjort noe galt fordi om vi ikke skal spise dem :-) Jeg vet ikke sikkert hva surma er. Det hadde vært fint å få en beskrivelse på norsk :-) Men jeg kan gjette meg til at du mener øyensverte av kull. Dette er tillatt for både menn og kvinner. Det regnes som en del av fitra, "menneskenaturen". Det kan du lese mer om i artikkelen om fitra som ligger inne på islam.no. Og Allah vet best. Håper dette ver til hjelp. Velkommen tilbake med flere spørsmål. Wa salaam, Vibeke Hadia Breivik

  • Basim I.
  • 16.05.2004