Søndag, 02.10.2022 - 06. Rabi' Awwal 1444 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Hilse på ikke-muslimer

Spørsmål

Salam Er det greit at en sier aslam-u-alikum til en ikke muslim? Og hvis en ikke muslim sier aslam-u-alikum til deg, hva burde en svare da? Takk for en flott side Wassalm Hamad

Svar

Salam bror. Ønske om fred (salam) i islam er et ønske som rammer alle. Vi kan lese i Koranen at man bør si "Salam" også til dem som ikke er vennlige innstilte mot muslimer. Les f. eks. i 28:55 der Koranen sier: "Når de hører tomt prat vender de seg bort fra det, og sier, ”Vi har våre gjerninger og dere har deres gjerninger, Fred være med dere. Vi setter ikke pris på uvitenhet”. Les også 43:89. I profetens tid skjedde det at en gruppe jøder hilste profeten med å si "Assamu aleikum" som betyr "død over dere". Ayshar (ra) svarte dem med å si "Walaikum assam". Profeten (saaw) mislikte svaret hennes og rådet henne til heller å si "Walaikum" som betyr "og over dere". Slik at det blir opp til dem som hilser å få tilbake det de selv hilser med. Koranen oppfordrer oss muslimer til å svare med minst like gode ord når vi blir hilst. Hilser en på deg med å si "Assalamu aleikum" bør du hilse med å si "Walaikum assalam warahamatullah". Les K. 4:86. Dette er uavhengig av om dem som hilser er muslimer eller ikke. Det fortelles også at Ibn Abbas (raa) som er en kjent lærd og sahabi (profetens følgesvenn) hilste en gang på en ikke-muslim med å si "Assalamu aleikum warahmatullah". Han ble så spurt om hvordan han kunne ønske Guds nåde til dem som ikke var muslimer. Han svarte "Er det ikke Guds nåde som holder dem i livet?". Det anbefales derfor at man bruker ordet "salam" så godt man kan. "Salam" er et islamsk begrep og betyr mer enn "hei". Salam til alt og alle unntatt dem som ikke ønsker "Salam" med andre. Det finnes en hadith som råder muslimene som blir hilst av ikke-muslimer til ås vare med "walaikum" (og over dere), men hadithen er begrenset til denne tiden og det stedet. (årsaken er kanskje det jeg nevnte i stad). Wassalam. Basim Ghozlan

  • Basim Ghozlan
  • 10.04.2004