Tirsdag, 05.12.2023 - 21. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Dommens Dag

Spørsmål

Må Allah sw være med alle de som døde i Marokko. Må de få hvile i fred, og hjelp gitt til dem som har mistet sine kjære. Denne hendelsen fikk meg til å tenke på hva verden går mot? Alle disse menneskene rundt oss dør. Selvfølgelig døden er noe vi alle må gjennom, men det er vanskelig når den først inntreffer. Det jeg egentlig lurer på er om det vil det være spesielle tegn en kan kunne se den dagen domme dagen kommer? Noen sier at man vil høre noen som blåser i et horn andre sier at himmelen vil revne. Som sagt forvirrende når man får forskjellige svar.

Svar

Assalaamu aleikum, Måtte Allah belønne deg for å søke kunnskap om din religion, og for din omtanke for jordskjelvofrene i Marokko. La oss alle gjøre du'a for dem og alle andre som rammes av katastrofer rundt om i verden. Det er viktig for oss alle å gjøre som deg, å ta lærdom av slike hendelser og la dem minne oss på at ingen av oss lever evig. Koranen og hadith nevner mange tegn som skal vise når Dommens Dag kommer. Tegnene deles inn i mindre tegn og større tegn. De mindre tegnene vil komme lang tid i forveien for Dommens Dag. Noen av disse er at det generelt vil bli mindre kunnskap blant folk, uvitenhet vil spre seg, utbredt bruk av alkohol, at folk vil konkurrere om å bygge de høyeste bygningene, osv. De lærde har laget en liste med ca. 60 slike mindre tegn. De større tegnene vil komme kort tid før Dommens Dag. Disse er: 1) Al-Mahdi vil komme. En mann av profetens herkomst vil ved Allahs hjelp fremme islam, og en stor islamsk vekkelse vil finne sted. Han vil lede muslimene, og fylle jorden med rettferdighet slik den før ham hadde vært fylt med kriminalitet og undertrykkelse. Mange sikre hadith forteller om dette. 2) Den falske Messias (al-Masih al-Dajjal) vil komme. Han er et menneske som er bekrevet i mange ahadith. Han vil være rødhåret, med krøllete hår, med kun ett fungerende øye, barnløs, og mellom øynene hans vil det stå skrevet roten k-f-r (vantro) som enhver muslim vil være istand til å lese. Kaoset og prøvelsene som følger al-Dajjal vil være de største noensinne. Med Allahs tillatelse vil han utføre mirakler, og på den måten forvirre folk som ikke kjenner ham igjen som den han virkelig er. Han vil være rik på materiell velstand, og han vil reise "fort som regn blåst av vinden". En hadith fra Muslim sier at de første ti versene av sura al-Kahf beskytter mot al-Dajjal. 3) Profeten ’Isa (Jesus) vil bli sendt ned til jorden og bekjempe al-Dajjal. 4) Ya’jooj og Ma’jooj (Gog og Magog) vil komme. Dette er to krigerfolk som vil beleire Profeten ’Isa og de som kjemper for sannheten, helt til Allah redder dem. (les f.eks Koranen 18: 92-99) 5) Jorden vil synke sammen på tre steder. Ett i Vest, ett i Øst, og ett på den arabiske halvøy. 6) Det vil komme en røyk fra himmelen som vil være plagsom for menenskene. (Koranen 44, 10-11) 7) Solen vil stå opp i Vest. 8) Et udyr vil komme fra jorden og snakke til menneskene fordi de ikke trodde på Allahs tegn, (eller vers). (al-Naml 27:28). 9) En stor brann vil oppstå i retning Jemen, og drive folk på flukt foran seg. Når disse tegnene først har kommet er det for sent å vende seg om og tro: (Koranen, 6:158) “ Venter de vel at englene skal komme til dem? Eller at Herren skal komme? Eller et Herrens jærtegn? Den dag da et Herrens jærtegn inntreffer, da nytter det ingen å tro som ikke har trodd før, eller ikke har gjort noe godt i sin tro. Si: «Bare vent! Se, også Vi venter!» Koranen og hadith nevner også at det vil blåses i et horn, altså det vil komme en øredøvende lyd, og at himmelen vil revne. Du kan lese for eksempel sura 18, 21, 77, 81 og 82. Men også mange andre steder i Koranen omtaler dette temaet. Og Allah vet best. Wa salaam, Vibeke

  • Basim I.
  • 14.03.2004