Søndag, 24.09.2023 - 09. Rabi' Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Oppgave om Hijab

Spørsmål

Hei! Vi er tre studenter ved lærerhøgskolen i Oslo som skal skrive en oppgave innenfor KRL-faget. Vi har valgt å fokusere på hijab, i og med debatten rundt forbud mot hijab i skolen. Vår problemstilling vil være "Hvordan undervise om hijab i skolen?". Vi har tenkt oss en ungdomsskoleklasse i Oslo. Har dere noen gode råd eller henvisninger til litteratur rundt dette emnet? Mvh 3 lærerstudenter

Svar

Hei, og takk for spørsmålet. Jeg tror noe av det viktigste når man underviser er å ikke gjøre hijaben til et problem, spesielt hvis du har muslimer i klassen. Mange og særlig ungdom blir ganske følsomme overfor kritkk og går i forsvarsposisjon, selv om det er velment fra lærerens side. I tillegg er det mange muslimske skoleelever som ikke tør å si det de mener i frykt for å bli mobbet. I den norske skolen er likhetstanken trukket litt for langt. Etter mine erfaringer prøver mange lærere å glatte over alle forskjellene blant elevene og late som om alle er helt like, på alle områder. Og er noen annerledes skal man helst ikke snakke om det. I f.eks. Storbritannia og Holland er man mye flinkere til å lære elevene at det er normalt at alle er forskjellige. Dermed blir ikke forskjellene så skumle og fremmede, og elevene blir mer åpne på dette området. Ellers ville jeg foreslått å invitere en muslimsk kvinne til klassen for å snakke om islam og hijab i forbindelse med dette temaet. Dette blir vanligvis veldig godt mottatt av elevene og de pleier nesten alltid å bli aktivt med i diskusjon og samtale, spesielt i ungdomsskolen. Hvis man har en klasse med muslimske elever kunne man spurt dem om de ville være med å bidra med informasjon, bilder, plagg etc. Men da må læreren sette klare etiske retningslinjer for undervisningen. (Da tenker jeg spesielt på å unngå respektløse bemerkninger og oppførsel fra elever). En god bok om hijab er: "Rethinking Muslim Women and the Veil" av Katherine Bullock. Den er utsolgt fra forlaget, men det er mulig den kan finnes på et bibliotek, eventuelt kan noen islamske nettbokhandlere ha flere eksemplarer igjen. En mulighet kan dessuten være å søke på amazon.com eller amazon.co.uk Islamonline.net har laget en god side med masse stoff om hijab i forbindelse med loven i Frankrike: http://www.islamonline.net/English/in_depth/hijab/index.shtml Ellers har Q-news (muslimsk månedsmagasin) netopp gitt ut et nummer med mange artikler om hijab i forbindelse med loven i Frankrike. Blad kan bestilles på http://www.q-news.com Jeg har dessverre ikke noen flere gode forslag om litteratur akkurat rundt hijab, men det finnes et hefte som heter "Kvinners rettigheter i islam" beregnet på undervisning i ungdomsskolen og videregående. Det kan eventuelt bestilles på min mailadresse. Dere kan også lese svaret "Islam i skolen". Lykke til med prosjektet, og velkommen tilbake med flere spørsmål. Vennlig hilsen Vibeke

  • Basim I.
  • 03.03.2004