Tirsdag, 05.12.2023 - 21. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Bytting av etternavn

Spørsmål

Er det haram å bytte etternavn? Jeg mener f eks ved giftemål til mannens etternavn eller til et muslimsk etternavn om man konverterer. Jeg har hört flere muslimer si at det er haram å bytte etternavn og det var en shaykh på en engelsk side om islam som også mente dette og oppfordret de som hadde gjort det til å bytte tilbake. Argumentet var altså at man må ha sin fars etternavn. Som belegg viste de til den surah i koranen som omtaler adoptiv/forsterbarn, at de skal ha sin biologiske farens navn. De mente også at det å bytte var en vestlig skikk, og vestlige skikker skulle man ikke ta etter. De viste da til hadithen om at den som lever med utroende og gjör som dem er en av dem. Dessuten kunne pappan bli lei seg om man bytter. Jeg vet at det i arabisk kultur ikke er vanlig å bytte til f eks mannens etternavn ved giftemål, men holder denne surah og hadith for å forklare at det er haram å bytte etternavn ved ekteskap eller konversjon. I mange muslimske land som Tyrkia og Pakistan er det jo tradisjon å bytte till mannens etternavn. Hva sier de lärde om dette?

Svar

Salam. Jeg tror at det er en misforståelse her. Koranen lærer oss å ikke forfalske våre biologiske slektskap. Dette kan man klart og tydelig lese i Koranen 33:4-5. Araberne i profetens tid oppkalte deres adobtive barn etter seg selv og ikke etter barnas ekte fedre. På denne måten ble den bilogiske faren erstattet med en annen. Men har etternavnet en slik mening? Etternavnet betyr som regel ikke mer enn stammetilhørighet eller kanskje enda mindre. Enkelte etternavn viser personens opprinnelses land (på arabsik er det mange som heter Almaghribi=marokkaner eller attoubasi= fra byen som heter Toubas). Hvis jeg bytter mitt etternavn fra Ghozlan til noe annet, betyr dette at jeg nekter at min far er min far? Det er riktig at denne tradisjonen ikke er islamsk. Profeten saaw hadde flere koner og ingen av dem byttet navnet fra f. eks. Aysha Bint Abi Bakr til Ayshah Bint Muhammad. Ingen av sahabah gjore dette heller. Vi kan derfor si at denne tradisjonen ikke er sunnah, men jeg mener at vi går for langt om vi, bare på grunn av dette, sier at bytting av navn er haram. Det er flere ting som ikke fantes i profetens tid, men som allikevel er akseptert i dagens samfunn. Denne hadith du nevner om at muslimer ikke skal etterlikne ikke-muslimer er dette riktig, men dette er begrenset til religiøse handlinger. Andre vaner og tradisjoner kan man etterlikne hvem som helst. Muslimer kan med andre ord ikke etterlikne andre når de tilber Gud, men når de kjører fly, spiser i rastaurant eller går på en skitur er det ingen problem om de etterlikner dem som er eksperter på dette feltet. Unasett hvilken religion de har. Personlig tror at bytting av etternavn kan variere (når det gjelder haram og halal) etter hensikten bak den. Bytter man sitt etternavn til sitt ektefellets etternavn er dette kanskje makroh (mislikt), men ikke haram. Bytter man sitt etternavn fordi det opprinnelige etternavnet ikke er pent i følge samfunnet man lever i, er det ingen porblem. Dette kan faktisk være oppfordret. Profeten (saaw) rådet flere av dem som ble muslimer og som hadde et stygt navn til å bytte til et pent navn. Eksemple på disse navnene er Sa'b (vanseklig) profeten rådet han til å bytte navnet til Sahl (Lett). Wassalam. Basim Ghozlan

  • Basim Ghozlan
  • 22.02.2004