Tirsdag, 05.12.2023 - 21. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Sitat fra Koranen om Fatwah

Spørsmål

De siste dager, etter terrorangrepet i USA, har mange hengt seg opp i innledningen til Fatwahen som Usama Bin Laden med flere har undertegnet. Her henviser han til Koranen i en kontekst som nærmest gir en blankofullmakt til krig. Det strider toalt med de tolkninger dere og de fleste muslimer presanterer. Gang på gang har jeg imidlertid hørt folk argumentere med at Islam er farlig nettopp med bakgrunn i de sitater som er henvist til i den etterhvert så berømte Fatwah. Det ville vært veldig interessant å høre din kommentar til disse versene, som angivelig er hentet fra Koranen. Avsnittet går slik (engelsk oversettelse) "But when the forbidden months are past, then fight and slay the pagans wherever ye find them, seize them, beleaguer them, and lie in wait for them in every stratagem (of war)"; and peace be upon our Prophet, Muhammad Bin-"Abdallah, who said "I have been sent with the sword between my hands to ensure that no one but God is worshipped, God who put my livelihood under the shadow of my spear and who inflicts humiliation and scorn on those who disobey my orders."

Koranens syn på terrorisme II

Spørsmål

(K. 2:186): Kjemp for Guds sak mot dem som bekjemper dere, men gjør dere ikke skyldig i aggresjon. Gud liker ikke de aggressive. Her forekommer det åpenbart fram at det er ulike meninger om hvordan teksten over skal oversettes. Ibn Kathir som døde ca. 1380 og som er godt kjent lærd skrev at; "Å ikke gjøre seg skyldig i aggresjon betyr å ikke begå noe som Gud har forbudt". Vi kan også allerede på neste vers lese følgende oppfordring til drap: (K. 2-187): Drep dem hvor dere påtreffer dem, og driv dem ut fra det sted (Mekka) som de har drevet dere ut fra. For prøvelser for troen og forfølgelse er verre enn drap. Men bekjemp dem ikke ved den hellige moské, før de angriper dere der. Men hvis de angriper, så drep dem. Det er de vantros lønn. Hvordan kan man bruke dette som bevis på at Koranen forbyr å drepe uskyldige mennesker?

Koranens syn på terrorismeIII

Spørsmål

(K. 6:8): Gud forbyr dere ikke å vise respekt og rimelighet mot dem som ikke bekjemper dere for religionens sak, og ikke drev dere bort fra deres hjem. Gud liker dem som viser rimelighet. Her står det som dere ser: "Gud forbyr dere ikke..." og ikke "Gud forbyr å ikke...", og dette er derfor ikke et forbud mot respektløshet ovenfor ikke-troende. Koranen beskriver så mye hat mot ikke-muslimer at den faktisk må presisere at det er lov å være snill for de som måtte lure på om det var forbudt mot godhet! Eller hvordan skal dette ellers kunne tolkes?

Koranens syn på terrorismeIV

Spørsmål

Koranen er full av tekster som sprer hat mot ikke-troende. Flere vers oppfordrer muslimene for å starte en hellig krig mot alle ikke-muslimer. Her er noen eksempler (K. 9:73 74): Hør, Profet! Strid mot de vantro og hyklerne! Vær hård mot dem! Helvete blir deres herberge. En sørgelig endeligt! (K. 8:65 66): Hør Profet! Anspor de troende til kamp! Finnes der tyve standhaftige blant dere, vil de vinne over to hundre! Er der hundre blant dere, vil dere overvinne tusen av de vantro! For de er et folk som intet forstår! K. 5:33 37 ): Deres lønn, som bekjemper Gud og Hans sendebud og farter omkring og stifter ufred på jorden, skal være at de drepes eller korsfestes, at hender og føtter avhugges kryssvis, eller at de forvises fra landet. Dette vil være en skam i denne verden. I den kommende verden venter en svær straff.

Koran oversettelse

Spørsmål

Hvilke oversettelser av Koranen har vi i Norge og hvilke råd kan du gi meg når jeg begynner å lese en oversettelse av dem?

Hvorfor er det ikke basmalah i surah 9?

Spørsmål

Hvorfor er det ikke basmalah i surah 9?

Koran fra Ahmadiyah

Spørsmål

Hva skal jeg gjøre med en koran som er fra ahmadiya?

Sura 4;24 ?

Spørsmål

Hva vil dre si om 4:24 gjelder den idag?Gjelder den i Norge? Hva sa Profeten til hans menn i 4:24?

Hvorfor spiser muslimer ikke svinekjøtt?

Spørsmål

Hvorfor spiser muslimer ikke grisekjøtt? Hva er grunnen til det? På forhånd tusen takk.

Sura 2:106?

Spørsmål

Ifølge Abil kasim hibat allah bin salama abi nasar tolking av Sura 2:106 så er der kun 43 av de 114 i koranen som er gjyldige. Stemmer dette ?

Motsetninger i Koranen?

Spørsmål

Koranen påstår at den er fri for feil og motsetninger, og at den er skrevet på fullkomment arabisk fordi arabisk er Allahs eller himmelens språk. Tror muslimer at Allah snakker arabisk og ikke forstår andre språk? At Koranen er skrevet på fullkomment arabisk er heller ikke riktig. Det finnes persiske,hebraiske,greske,gammelegyptiske mm ord i Koranen. Motsetninger finnes også:For eksempel sura 22:46 "En dag for Allah er som 1000 år".I sura 70:4 får vi høre at det er 50000 år. Andre motsetninger er at mennesket er skapt av vann(25:56).mennesket er skapt av leire(23:12).Koranen blir heller ikke enig med seg selv i om det tok seks eller åtte dager å skape verden.Sura 7:52,10:3,57:4 sammenlignet med sura 41:8-11. Koranen sier også at en skal drepe(straffe?) dem som faller fra Islam, men den sier også at det ikke er noen tvang i religionen. Ikke noe argument for at en må lese på arabisk.Det kan oversettes som alle andre språk.

Maria, Jesu mor- Arons søster?

Spørsmål

Jeg lurte på hvorfor det står i Koranen at Maria (Mirjam på arabisk?),Jesu mor, er Arons søster? Da må hun også være Moses sin søster. Men hvordan kan det skje? Det er et historisk faktum at Moses og Aron levde på den tiden Israelittene var i Egypt. Altså for ca. 3200 år siden. Jesus(og Maria) levde som kjent for ca. 2000 år siden,på den tiden Israel var var en del av det romerske riket. Historiske fakta benekter altså at Moses og Aron var "onklene" til Jesus. Håper dere kan gi et svar på dette.

Flat jord i Koranen?

Spørsmål

Vist alt som står i koranen er sant ,og vist vi nekter å tro på noe som står der er det blasfemi! Jeg tror ikke jorden er flat ! og jeg tror heller ike at sola går ned i en søle putt ved verdens ende! Burde jeg bli steinet ihjel? Hilsen Eben Rasul

Parallellfortellinger i Koranen og Bibelen

Spørsmål

Koranen og Bibelen har endel "Parallellfortellinger". Et eksempel er når Aron kaster staven, som blir til en slange foran farao. Men det jeg lurer på er hvorfor Koranen har så lite detaljer i forhold til Bibelen.I Koranen er bare "sluttpoenget" med,og ikke hele historien som i Bibelen. Koranen bytter også om på rekkefølgen av hvem som kastet staven(e) først. I Bibelen er det Aron, men i Koranen er det faraos tjenere. Jeg lurer også på hvorfor det er så mye repitisjon av det samme stoffet i Koranen.

Er alt som står i Koranen sant?

Spørsmål

Salaam Er alt som står i koranen sant? Eller er der ting som ikke stemmer helt?

Noen spm.

Spørsmål

Salam, her er noen spm som jeg trenger litt hjelp med... 1. Var den förste martyren en kvinne eller en mann? 2. Fem kapitell (Sura) i Koranen har navn på dyr eller insekter? Hvilke er de? 3. Hvilken er den riktigste og viktigste boken for muslimer etter Koranen? 4. I hvilket kapitell (Sura) i Koranen nevns "Allah", i alla vers ? 5. Profeten (saw) sier i en hadith: "Den som fastar Yawm Al-arafa "Arafa dagen", får han som belöning . . . ? Takk for hjelpen og wassalam

Sujud attilawah

Spørsmål

Jeg lurer på åssen man gjør sajdah i koran? Jeg vet at det finnes 14 sajdah .... men hvordan er det man gjør dette? Håper dere kan svare fort.

Samling av Koranen

Spørsmål

Spørsmålet mitt er : Hvor lang tid tok det før Koranen ble samlet og av hvem samlet den til den ble slik vi kjenner den idag? Wassalam fra en som er glad i Gud :)

Koranen og vin

Spørsmål

Sallamu alaikoum (koran 47:16)= " slik er paradiset som er lovet de gudfryktige: Der er bekker med uforurenset vann, bekker med melk av uforanderlig smak, bekker med vin som er en nydelse for dem som drikker den" sp: hva slags vin er dette? wassalam

Liv på andre planeter?

Spørsmål

Salam, jeg en en gutt som liker å studere over andre planeter i universet... Har hørt hat det står i kuranen at det finnes liv på andre planeter.. Er det sant? Verden i dag vil si at det finnest bakterier i mars.... altså da kan det være muligheter for andre slags liv der oppe..... ville vite hva kuranen sier om andre planeter.. håper får svar på det jeg ville vite , og hjerne mer en det jeg ville vite... hadet bra allahhafiz... wassalam Ali.

Guds sønn?

Spørsmål

Shalom Jeg lurer bare på hvorfor det står i koranen at jøder tror profeten Ezra er Guds sønn. Det har aldri vært tilfelle. Å si det er ikke riktig innenfor jødedommen.

Bruk av

Spørsmål

Jeg lurer på hvorfor det brukes "Vi" om Gud/Allah i Koranen. Gud er jo én? (112:1) For eksempel i Surah 15 Al-Hidjer om skapelsen brukes ordet Vi om hva Gud har gjort, mens i Surah 53 Stjernen brukes ordet Han. Kan du fortelle meg hvorfor det er sånn? På forhånd takk.

Surah

Spørsmål

hey jeg vil lære flere surah jeg kan noen fra før men jeg vil lære flere mitt problem er at jeg ikke kan lese arabisk så godt så jeg lurte på om dere kunne si meg om det finnes noen sider på internett der jeg kan lære/ lese surah"r? som er oversatt til norsk eller skrevet arabisk norsk...tusen takk på forhånd denne siden er ganske lærerik og jeg liker kjempe godt og lese den...hilsen en jente som vil lære mer...:)

Oversettelser av Koranen

Spørsmål

Salam aleikum! Som ganske ny i islam har jeg fått mange råd. Et råd jeg har fått av mange muslimer er følgende. En bør ikke lese en koranoversettelse som ikke har blitt oversatt av en muslim. Såvidt jeg vet er Einar Berg som har oversatt koranen til norsk, teolog. Han er ikke muslim og skulle jeg følge dette rådet burde jeg helst ikke lese hans oversettelse. Nå ser jeg jo at det nettopp er Einar Bergs oversettelse som ligger tilgjengelig på islam.no Hvordan skal jeg forholde meg til dette? Jeg har heller ikke fått noen skikkelig forklaring når jeg har spurt om hvorfor, annet enn at en ikke helt kan "stole på" en oversettelse foretatt av en ikke troende. Hva mener dere om dette? Salam

Lære Koranen utenatt

Spørsmål

Assalamo alaikom, Det er mange muslimer som har som mål å lære deler av eller hele Koranen utenatt. Hvorfor er det et mål i seg selv? Og hva er belønningen av å pugge Koranen? Er ikke det å lese Koranen fra boken like bra, eller kanskje enda bedre? Tusen takk

Hva er Skriften og visdommen?

Spørsmål

Assalamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh, I Koranen, vers 48 i sura 3, sier Allah at Han skal lære Jesus (fvmh) Skriften, Visdommen, Toraen og Evangeliet. Betyr ikke vanligvis "Skriften og Visdommen" Koranen og Sunnah? Betyr dette at Jesus vil kunne Koranen og Sunnah når han trer ned og dermed være en rettferdig leder slik ahadith sier (f.eks. Sahih Bukhari vol 3 nr 425)? Hva med ayah 5:110 hvor Allah sier at Han en gang SA til Jesus at han skulle huske Guds nåde da Han LÆRTE ham Skriften, Visdommen, Toraen og Evangeliet? Kommer det frem at Jesus allerede hadde lært Skriften og Visdommen første gangen han gikk på jorda? Håper dere kan oppklare. Jazak"Allahu kheyr og wassalamu aleikum.

Koranen på Norsk

Spørsmål

Hei. Jeg lurer på hvor jeg kan få tak i Koranen på norsk,og hvordan jeg går fram for å konvertere til islam. Hvor henvender jeg meg? Må jeg be på arabisk,eller kan jeg gjøre det på norsk?

Lese Koranen under mensen og f.

Spørsmål

Salam! Jeg har noen spørsmål som jeg lurer på, og jeg stiller alle nå i èn og samme e-mail, og håper på et svar fra dere! :-) Jeg lurte på om kvinner kan lese i den hellige Koranen når de har mensen? Og når en kvinne er gravid, kan hun ha seksuell samleie med sin mann (så lenge det er mulighet til det, da)? Og hvis det ikke er lov, kan kvinnen gjøre noe annet for han annet enn sex, slik at mannen blir tilfredsstilt? Wassalam Aisha

Er det haram å lese i Bibelen?

Spørsmål

salam kjære bror / søster. Jeg har et spørsmål jeg har lurt på ganske lenge. jeg er ung, 14 år, men jeg har ikke tvilt et sekund på at jeg er muslim og at Allah er min Gud. Jeg har lest Koranen en del, og jeg vet at det er den siste rettesnoren for mennesker og uten feil og at den kom sist siden bibelen og toraen er feilsiterte. mitt spørsmål er : etter å ha lest Koranen, føler jeg at jeg fremdeles at jeg vil vite mer av det som skjedde før, historie. er det da haram å lese det gamle testamentet og finne ut om Abraham o.s.v. siden det står i Bibelen? takk på forhånd :)

Lese den hellige Koran

Spørsmål

Salam! Jeg er en norsk muslim som ønsker å lese Koranen nå som det er ramadan. Jeg har en svensk og engelsk oversettelse av Koranen, men problemet er at det er så vanskelig å forstå det som står der. Jeg har også fått anbefalt å ikke lese den norske oversettelsen av Koranen fordi det står en del feil i den.. Men hva skal jeg gjøre da? Håper på et svar før ramadan er over! Wassalam Aisha

Menstruasjon og Koran

Spørsmål

Hei, jeg er en jente som har et lite spørsmål. Jeg vet at når man har mensturasjon skal man ikke ta på/holde Koranen. Men jeg går på en arabisk skole i helgene, og der pleier vi å ha til lekse å kunne Koran utenat til hver helg. Er det da greit at jeg holder i koranen akkurat den uka? Jeg må jo gjøre leksa og jeg vil jo ikke si til læreren at jeg ikke kan noe. Det er ganske flaut. Er takknemlig på svar så fort som mulig.

Er Koranen og annen islam-informasjon sammenliknbart?

Spørsmål

Salam. Å lese koranen er sammenlikbart som å søke etter islam i nettet,som f,eks Islam.no. Vi får jo den samme informasjonen. Jeg har kanalen iqra som handler om islam.Er det en belønning fra gud å se på kanalen i likhet med å lese koranen? På forhånd takk....

Den norske Koran-oversettelsen

Spørsmål

Assalamo Aleikom wa Rahmato Allahi wa Barakato, Må Allah belønne dere for deres arbeid for å spre Guds gode budskap, Inshaallah Jeg har et spørsmaal anngående den norske Koranoversettelsen. Jeg har aldri anskaffet meg denne versjonen, fordi jeg har vaert skeptisk til at det ikke har vært en muslim som oversatte den, og fordi den ikke synes å være godkjent av muslimsk lag. Jeg er norsk revertitt, og har til nå lest koranoversettelser på enten engelsk, eller Knut Bergstrøm sin svenske oversettelse. Men etter å ha lest på nettsiden her, den norske oversettelsen, får jeg mer forståelse, og ville nok ha lest mer norsk, om jeg kunne stole på at det er en godkjent oversettelse....Er den/ Hvorfor er den ikke det? Om dere har inshaallah tid til å svare, Jazzaki Allah kheir. Masalaama

Jøder

Spørsmål

Jeg har hørt at i Koranen blir Jødene omtalt som rotter og jordens pest. Stemmer dette? Hva mener egentlig muslimer om jøder?

Shia og sunni

Spørsmål

SALAM jeg lurer på om det står no i koranen om shia og sunni muslimer? I så fall hvor? Takk

Einar Bergs Koranoversettelse

Spørsmål

Salamu aleikum Først vil jeg takke dere for en utrolig bra side som er lett å forstå! Jeg lurte på om Einar Bergs oversettelse,er noe dere anbefaler? For jeg kan ikke arabisk, drefor leser jg den norske. Allah være med oss