Lørdag, 23.09.2023 - 08. Rabi' Awwal 1445 h.
Kurs i arabisk kalligrafi
  • 20Okt

    Kurs i arabisk kalligrafi

    Rabita har igjen gleden av å holde et todagers kalligrafikurs med ustadh Khalid Pablo Casado!

    Kom og lær om de mest grunnleggende prinsippene og teknikkene i islamsk kalligrafi – lær om bokstavenes proporsjoner, vinkler og lengder. Ustadh Khalid gir oss en innføring i skriftstilen thuluth, som anses som den vakreste av alle skriftstilene. Du får også en innføring i forberedelse av penn og blekkhus.

Ustadh Khalid Pablo Casado er en mesterkalligraf fra Spania med ijaza fra IRCICA (International Centre for Research on Islamic Culture and Art) i Istanbul. For mer info se wwwn.sacred-lines.com

Kalligrafi er en gammel kunstform, utbredt fra Indonesia i øst til Marokko. Den er symbolet på den islamske sivilisasjon og er også blitt kalt «sjelens geometri». På samme måte som koranresitasjon handler om å gi hver bokstav sin rett i form av lyd, handler kalligrafi om å gi hver bokstav sin rett i bilde.  

Sted: Rabita, Calmeyers gate 8, 0183 Oslo. Møterommet i tredje etasje.

Tid: 20-21. oktober, fra kl. 14.00 til 19.00.

Kursavgift: kr 500,-

Materiell: kr 200,-

For påmelding, send epost til kalligrafikurs@gmail.com

Plassen blir sikret ved innbetaling av hele kursavgiften (hvis du også ønsker materiell betales det inn samtidig) til kontonummer 0540 07 58168 eller Vipps 72390.

  • Tid:
  • Lørdag 2018-10-20 12:00 AM –

Sted: Rabita

Arrangør: Rabita

Pris: 500KR

Del denne artikkelen