Søndag, 24.09.2023 - 09. Rabi' Awwal 1445 h.

Id al-fitr 2021 (1442h.) blir torsdag 13.05.21

Id al-fitr 2021 (1442h.) blir torsdag 13.05.21

I henhold til den felles hirjikalenderavtalen, blir Id-al-fitr den 13. mai i år.

På grunn av korona-restriksjonene i store deler av Norge blir en uvanlig feiring.

Islam.no ønsker dere alle en velsignet id. Id mubarak. 

Mer informasjon om hirjikalenderavtalen her: Felles hirjikalenderavtale i Norge