Tirsdag, 05.12.2023 - 21. Jamad Awwal 1445 h.

MDN ønsker etablering av STL Oslo velkommen

MDN ønsker etablering av STL Oslo velkommen

Muslimsk Dialognettverk (MDN) har publisert en tekst på sin facebook-side der de ønsker etablering av STL Oslo velkommen. Her er teksten:

Vi i Muslimsk Dialognettverk ser frem til etableringen av STL Oslo (Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn). Selv om STL har vært en nasjonal organisasjon siden 1996, og har egne lokale dialoggrupper i ulike deler av landet, har det ikke hittil vært en bare for Oslo. Oslo er en mangfoldig by med utfordringer som er unike til Oslo, og ikke nødvendigvis berører hele landet. Styreleder i Muslimsk Dialognettverk Senaid Kobilica, synes det er på tide å opprette en dialoggruppe for STL i Oslo, og noe som er svært nødvendig. Vi håper og tror at STL Oslo, ved å skape en felles arena for dialog og problemløsning, kan samle tros- og livssynssamfunnene i Oslo og styrke kontakten og samarbeidet med de ulike bydelene. Som Lena Larsen nevner er det like viktig med dialog og samarbeid på lokalt nivå i Oslo som på toppnivå. 

 

Arshad Jamil, som er styreleder i ICC og styremedlem i MDN, vil bli en del av interimsstyret i STL Oslo. Han har jobbet med dialogarbeid i snart 20 år, og med STL Oslo håper han å kunne flytte dialogarbeidet til nærmiljøet, til ungdommen og til grasroten. Som han sier «slikt arbeid gir et enormt vitamintilskudd til egen identitetsbygging». Basim Ghozlan legger til at STL er en kjempeviktig organisasjon i Norge, ikke bare fordi forskjellige religiøse grupper får snakket sammen direkte, men også for å representere det religiøse felleskapet utad i samfunnet.

 

Vi i Muslimsk Dialognettverk håper å på et godt samarbeid videre og ønsker dem lykke til med etableringen av STL Oslo.