Lørdag, 23.09.2023 - 08. Rabi' Awwal 1445 h.

Kunngjøring fra Muslimsk Dialognettverk

Kunngjøring fra Muslimsk Dialognettverk

Kunngjøring fra Muslimsk Dialognettverk

  • 12.03.2020
  • Basim Ghozlan

Muslimsk dialognettverk (MDN) følger med på situasjonen som har oppstått på grunn av fare for spredning av koronaviruset. På bakgrunn av Folkehelseinstituttets (FHI) råd og veiledning foreslår MDN følgende tiltak overfor alle moskeer:

Muslimsk dialognettverk (MDN) følger med på situasjonen som har oppstått på grunn av fare for spredning av koronaviruset. På bakgrunn av Folkehelseinstituttets (FHI) råd og veiledning foreslår MDN følgende tiltak overfor alle moskeer:

(Les kunngjøringen på Facebook)

1. Alle arrangementer med over 50 deltakere, inkludert fredagsbønn og helgeskoler, avslyses inntil videre.

2. Unngå nær kontakt med andre. Håndhilsing og klem bør unngås.

3. Vask hendene ofte med såpe og vann. Antibac benyttes når det ikke finnes vann.

4. Overflater og gjenstander som blir berørt av flere bør omfattes av et system for hyppig rengjøring.

5. Eldre og andre i risikogruppen bør ikke oppsøke moskeer.

For de som er usikre på om det finnes noe religiøst grunnlag for å kunne avlyse fredagsbønner og liknende samlinger på grunn av smittefare, henvises til Det europeiske fatwarådets hjemmeside www.e-cfr.org

MDN følger med på situasjonen og kommer med oppdaterte råd.

11.03.2020
Styret i MDN