Tirsdag, 05.12.2023 - 21. Jamad Awwal 1445 h.

Om muslimfiendtlige holdninger

Om muslimfiendtlige holdninger

Om muslimfiendtlige holdninger

  • 30.04.2019
  • Lena Larsen

17. oktober lanserte Minotenk rapporten Muslimfiendtlige holdninger i Norge – en kunnskapsgjennomgang. Rapporten er et solid bidrag til kunnskap om stereotypier om muslimer og en god referanse for arbeidet mot muslimfiendtlige holdninger i Norge.

Et utvalg bestående av forskere, eksperter på diskriminering og rasisme, representanter for rettighetsorganisasjoner og andre ressurspersoner står bak arbeidet med rapporten. Den består av tre deler: Den første delen åpner med en drøfting av begrepene islamofobi og muslimfiendtlighet, hvilke ideologiske elementer disse fenomenene ofte innebærer, ulike former for rasisme, og samspillet mellom disse. Del to er en deskriptiv gjennomgang av statistikk primært hentet fra Statistisk Sentralbyrås levekårsundersøkelser fra 2016., og undersøkelse av levekår og opplevd diskriminering blant innvandrere fra 2009. Del tre presenterer status for hatkriminalitet, med spesielt fokus på muslimer, i tillegg til forskning som fokuserer på rollen til sosiale medier.

Rapporten er ledd i arbeidet med å utvikle en handlingsplan som skal fungere både som et politisk verktøy og som en veiledning for sivilsamfunnet. En handlingsplan mot muslimfiendtlige holdninger etterlyses også av Likestillings- og diskrimineringsforbudet og forskerne bak rapporten fra Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.

Rapporten kan leses her http://minotenk.no/muslimfiendtlige-holdninger-i-norge/