Lørdag, 23.09.2023 - 08. Rabi' Awwal 1445 h.

Alkohol er fremdeles forbudt i Islam.

Alkohol er fremdeles forbudt i Islam.

Alkohol er fremdeles forbudt i Islam.

  • 05.01.2010
  • Muhammad Abdulhamid

Aftenposten hadde torsdag 7/5 en artikkel om en familie som driver et alkoholbryggeri i Palestina. Artikkelen gir inntrykk av at alkoholforbudet er noe bare ”radikale muslimer” tar avstand fra, hvilket er ille nok.

Aftenposten hadde torsdag 7/5 en artikkel om en familie som driver et alkoholbryggeri i Palestina. Artikkelen gir inntrykk av at alkoholforbudet er noe bare ”radikale muslimer” tar avstand fra, hvilket er ille nok. Verre er imidlertid en grovt misvisende presentasjon av en fatwa av sheikh Yusuf al-Qaradawi, hvor intervju-objektet fremstilte det som at al-Qaradawi hadde tillatt alkohol bare det var ”naturlig fremstilt”.

For at muslimer ikke skal forledes til å tro at alkohol plutselig er blitt tillatt i Islam, ønsker undertegnede å klargjøre innholdet i og betydningen av sheikh al-Qaradawis fatwa, som langt fra er hverken kontroversiell eller innebærer noen oppmykning av det absolutte islamske forbudet mot alkohol.

Fatwaen går ut på at tilstedeværelsen av forsvinnende små mengder alkohol i ellers tillatte produkter (som f.eks. i brød, fruktdrikker osv) er tillatt, når alkoholen er dannet som et uønsket biprodukt av naturlige gjæringsprosesser, og foreligger i mengder som ikke er identifiserbare ved lukt, smak eller farge, og hvor produktet ikke kan beruse uansett hvor mye man konsumerer av det. Det aktuelle grensenivået ble satt av uavhengige eksperter til 0,05% alkohol. Det sier seg selv at vanlig øl, som har 100 ganger høyere alkoholandel, og selv såkalt alkoholfritt øl, hvis alkoholnivå kan være minst 10 ganger høyere enn grenseverdien, faller utenfor dispensasjonen i fatwaen. Konklusjonen er dermed at fatwaen ikke angår det som til vanlig regnes som alkoholprodukter, og at alkohol som sådan forblir strengt forbudt.

Shaikh al-Qaradawis egen presisering av den aktuelle fatwaen, og andre lignende fatwaer, samt de islamske juridiske prinsipper og vurderinger som underligger konklusjonene, er å finne i lenkene under:

Sheikh al-Qaradawis presisering av fatwaen

Generell fatwa med relevante prinsipper