Tirsdag, 05.12.2023 - 21. Jamad Awwal 1445 h.

Årvåkenhet er frihetens pris

Årvåkenhet er frihetens pris

Skrevet av Basim Ghozlan, Mohammad Abdulhamid og Linda Noor.Islam.

Skrevet av Basim Ghozlan, Mohammad Abdulhamid og Linda Noor.

Islam.no registerer med bekymring PST-sjefens uttalelser om forsøk på verving av norske muslimer til terror-aksjoner. Dette er noe vi ikke har kjennskap til forekommer i moskemiljøene eller i andre miljøer. Vi vil likevel oppfordre moskeene til å være ekstra årvåkne for å unngå at ekstremister etablerer seg i deres lokaler. Likeledes oppfordrer vi alle muslimer til å være påpasselige overfor forsøk på verving til ulovlige aktiviteter, og til å ikke la slike forsøk gå upåaktet hen. (Les også uttalelsen fra Islamsk Råd Norge)
Et eventuelt terrorangrep i et lite land som Norge ville berøre oss alle og representere et ugjenkallelig brudd med landets fredelige etterkrigshistorie, og ville medføre en sterk stigmatisering av alle muslimer. Dertil vil det være svært vanskelig å være ”synlig” muslim. Dette må for enhver pris unngås.

Muslimer skylder seg selv og alle fremtidige generasjoner muslimer å hjelpe til med å bygge et samfunn hvor islamsk religiøs praksis ses på som et udelt gode. Første steg i dette arbeidet er at det store flertallet av lovlydige muslimer gjør seg synlig på beste vis i alle ledd av samfunnet, for å forhindre at kriminelle elementer misbruker islams navn til legitimering av ugjerninger som ikke sanksjoneres av islam, og for å balansere medias generelt negative fremstilling av muslimer.

Avslutningsvis ønsker vi å rette en appell til media, politiet og ikke minst PST, om å være forsiktige med sine uttalelser slik at de ikke skaper enda mer stigmatisering av muslimer i Norge, og av vanvare bidrar til å fremme den følelse av marginalisering som kan gi grobunn for ekstremisme.