Lørdag, 23.09.2023 - 08. Rabi' Awwal 1445 h.

Skilsmisse og unge piker - Tabloid med Hege Storhaug

Skilsmisse og unge piker - Tabloid med Hege Storhaug

I mandagens Tabloid på TV2 (16.04.

I mandagens Tabloid på TV2 (16.04.2007) som omhandlet islams kvinnesyn og nytolkning av Koranen, slo Hege Storhaug fast at Koranen setter lover og regler for skilsmisse av små jenter. Dette protesterte jeg sterkt på og ba henne henvise til hvor i Koranen dette er nevnt. Hege Storhaug lovet å sende meg lenken.
Nå har jeg fått vite at Koranteksten hun snakket om er Einer Bergs oversettelse av: K. 65:4 som sier: "For dem av deres hustruer som har avskrevet menstruasjonen, om dere er i tvil, så er ventetiden tre måneder, og også for dem som ennå ikke har menstruert. For dem som er svangre, er deres frist fødselen. Den som frykter Gud, vil Han gjøre det lett for etter sin ordning."
Dette er et vers som jeg har lært siden jeg var liten og som jeg heldigvis kunne utenat fra før.

Her skal jeg granske teksten nærmere, og jeg vil selvsagt forholde meg til den arabiske originale Koranen og hva den sier:

Det er riktig at Koranen her snakker om skilsmisse og viser hvor lenge en fraskilt kvinne må vente før hun kan gifte seg på nytt. (I likhet med det vi på norsk kaller separasjonstid).

Denne perioden bestemmes i form av antall menstruasjoner. Det skal gå minst tre menstruasjonsperioder før ekteparet anses endelig skilt. Men hva med kvinner som ikke menstruerer? Det finnes flere grupper som ikke menstruerer, som blant annet unge jenter, eldre og gravide. I tillegg kommer andre kvinner som ikke menstruerer av forskjellige grunner.

Det er en kjent sak at Einar Bergs oversettelse av Koranen inneholder et betydelig antall feil og misvisende innslag i teksten. Hvis vi hadde oversatt koranteksten ord for ord ville vi fått dette resultatet: "For dem av deres hustruer som har avskrevet menstruasjonen, om dere er i tvil, så er ventetiden tre måneder, og også for dem som ikke menstruerte. For dem som er svangre, er deres frist fødselen. Den som frykter Gud, vil Han gjøre det lett for etter sin ordning."

Legg merke til hvordan den arabiske teksten lyder. Les den her: K. 65:4.
På engelsk er oversettelsen:
”Such of your women as have passed the age of monthly courses, for them the prescribed period, if ye have any doubts, is three months, and for those who have no courses (it is the same): for those who carry (life within their wombs), their period is until they deliver their burdens: and for those who fear Allah, He will make their path easy.”

Les denne oversettelsen her.
Ja, teksten er åpen for å omfatte de unge som fortsatt ikke har fått menstruasjon, men de som ikke menstruerer/har menstruasjon er ikke utelukkende unge piker. Det finnes også kvinner som ikke menstruerer på grunn av sykdom, hormonforstyrrelser, amming etc. Dette verset gjelder på ingen måte spesifikt for jenter som ikke har menstruasjon fordi de er for unge. Det gjelder dem som, av en eller annen grunn, ikke har menstruasjon når en skilsmisse finner sted, og oppklarer hvordan de da skal regne ut separasjonstiden sin.

Derfor vil jeg slå fast at Hege Storhaug bommet enda en gang da hun var sikker på at Koranen legaliserer ekteskap med små jenter.

Tolkning av Koranen var faktisk debattens emne. Selv om noen har tolket denne teksten til å omfatte jenter før puberteten, er det ingenting i Koranen som sier at jeg, eller hvilken som helst annen muslim, er pålagt å legalisere ekteskap med små jenter.

Mustafa Alsiba’i, en kjent muslimsk lærd fra Syria har selv lagt fram et forslag om å forby ekteskap for mindreårige jenter. Han foreslo 18 års giftealder og ble aldri beskyldt for å ha brutt med islams lære.
Diskutér artikkelen i Salam Forumet