Tirsdag, 05.12.2023 - 21. Jamad Awwal 1445 h.

Islam.no under Frp-ild

Islam.no under Frp-ild

Islam.no under Frp-ild

  • 05.01.2010
  • Basim Ghozlan

Onsdag 5. september hadde NRK Dagsrevyen 21 et innslag om islam.

Onsdag 5. september hadde NRK Dagsrevyen 21 et innslag om islam.no. Det ble hevdet at islam.no driver propaganda for selvmordsbombere og hindrer integrering av muslimske jenter i skolens svømmeundervisning. Bakgrunnen var at Frp ved nestleder Siv Jensen hadde kommet med beskyldninger om at islam.no sprer ”forferdelige ting” og ”ekstreme holdninger”. Hun var dypt sjokkert over at islam.no blant annet skriver at ”staten Israel er en rasistisk stat”. Målet var åpenbart å sanke stemmer blant visse kristne grupperinger utover i Norges land.
Grunnløse beskyldninger
Siv Jensen ga inntrykk av at islam.no drives for ”statlige midler” da hun koblet statsstøtte som blir gitt til Det Islamske Forbundet med nettsiden islam.no.

Islam.no understreker at siden ikke drives med statlige midler. Statsstøtten som Det Islamske Forbundet mottar er regulert i loven om trudomssamfunn og ymist anna av 1969. Denne støtten går til driften av selve trossamfunnet og har aldri blitt brukt til å finansiere nettsiden islam.no som ikke tilhører Det Islamske Forbundet. Vi forstår derfor ikke hvorfor Siv Jensen ”lyver” om dette.

Hva er så disse ”ekstreme holdningene” islam.no beskyldes for å spre?

Israel er en rasistisk stat
Ja islam.no står ved påstanden om at Israel er en rasistisk stat.

Når en stat er grunnlagt for én etnisk/religiøs gruppe (i dette tilfellet jøder), og når denne staten driver en systematisk diskriminering på grunn av annen etnisk tilhørighet, da må man kunne kalle den for rasistisk. Vi beskriver ikke et faktum som er hemmelig, men noe som er godt dokumentert. Frp ser imidlertid ikke ut til å være bekymret over alvorlige brudd på menneskerettigheter når de blir begått av Israel.

Uansett om man er enige med oss eller ikke, burde vi vært enige om at slike holdninger ikke kan beskrives som ”ekstreme” eller ”forferdelige” med mindre man ønsker å svartmale de som tenker annerledes.

Islam.no driver propaganda for selvmordsbombere
Dette er en falsk og alvorlig beskyldning. Siv Jensen leker bevisst med ord for å føre leserne bak lyset. Islam.no har alltid skilt mellom selvmord som begås mot uskyldige (som terroraksjonen i London i juli) og selvmordsaksjoner som et middel i en legitim krig mot et legitimt mål (”legitimt mål” i følge folkeretten).

Vi er klar over at de fleste som later til å være uenige med oss i denne debatten, i bunn og grunn ikke er så uenige når det kommer til stykket. For de er i virkeligheten enige om selve definisjonen, men sier at de går ut fra hva den vanlige mannen på gaten forbinder med ordet selvmordsaksjon. Vi, fra vår side, mener at alle aspekter i denne debatten må komme klart frem. Skal man for eksempel si at alle som er for ”fremskritt” støtter Fremskrittspartiet? Nei, kjære Siv Jensen, det er mange som er for ”fremskritt”, men som samtidig er totalt mot partiet ditt.

Vår holdning til selvmordsaksjoner kan oppsummeres slik: ”Angrep på legitime mål er legitimt, mens angrep på ikke-legitime mål er ikke legitimt, uansett om angrepet er et selvmordsangrep eller ikke”. Hva er galt med dette? Kan de som skriker høyt mot islam.no komme med en presisering?

Frp later som om de er mot all slags krig, og er derfor også mot at islam oppmuntrer dem som blir okkupert til å forsvare seg. En rask gjennomgang av Frp’s historie viser at Frp har støttet flere kriger, også ulovlige kriger som har skjedd i vår tid (Irak). De støtter også Israels okkupasjon. Frp er med andre ord ingen typisk fredsdue som appellerer til dialog og forsoning.

Islam.no hindrer integrering
I motsetning til det Siv Jensen hevdet i nyhetsinnslaget, har islam.no faktisk kommet med mange råd som kan hjelpe muslimer til å integreres og tilpasse seg det norske samfunnet. Islam.no er mot kriminalitet, vold, narkotika, voldtekt, misbruk av goder, kvinneundertrykking o.l., som Frp skryter av å være mot. Vi oppmuntrer på den andre siden til positiv deltakelse i samfunnet, norsk språkopplæring, osv.

Avslutning
Islam.no har utviklet seg til å bli en solid referanse for skoleelever og studenter. Dette vet vi - fordi vi har fått utallige tilbakemeldinger fra denne gruppen brukere. Islam.no har også vært tema på P2’s program Verdibørsen, der nettopp spørsmål og svar var fokus for reportasjen. Journalisten var opptatt av den menneskelighet og smidighet som svarene representerte. Også innen akademia fattes det interesse for svarene som gis på islam.no, og det arbeides for tiden med en doktorgrad om den etiske tenkningen som man finner i svarene.

Vi i islam.no er fornøyd med at det er interesse for arbeidet som gjøres på islam.no, og vi har som ambisjon å bli stadig bedre og yte bedre service til brukerne. Innspill fra seriøse aktører som vurderer oss etter kvalitetskriterier er derfor alltid velkomne!

Islam.no ønsker å gjøre det klart for leserne at nettsiden alltid vil kjempe mot ekstremisme uansett hvor den kommer fra. Islam.no baserer seg på ideen om fredelig sameksistens basert på respekt uavhengig av etnisk og/eller religiøs tilhørighet.
Korrektur av MIXX Ord & Design